Dette gjorde vi mens togene tok pause

Byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll tok et viktig steg framover mens togtrafikken var innstilt i ni døgn mellom Oslo lufthavn Gardermoen og Tangen. Alt har gått etter planen i den hektiske arbeidsperioden.

Travel innsats mandag 12. oktober. (Foto: Rønnaug-Ingeborg Resset)

Togtrafikken startet opp igjen natt til mandag 18. oktober slik som forutsatt. De første dagene etter gjenåpningen må togene holde redusert hastighet i sydenden av Eidsvoll stasjon og på en kort strekning ved Langset, men dette gir kun små forsinkelser. Når et visst antall tonn har passert, økes farten til normal hastighet.

– Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til å lose oss trygt gjennom denne hektiske økten. Dyktige entreprenører har i samarbeid med vår egen byggeledelse sørget for god planlegging og gjennomføring, sier prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR.

– Det er også på sin plass med en stor takk for tålmodigheten til alle som har tatt buss for tog, og til naboene som holder ut med arbeidene våre i nærområdet. Jeg vil også gi en rose til de som har sørget for den alternative transporten, legger hun til.

En rekke entreprenører, underentreprenører og leverandører har vært i sving, blant dem NCC, Hæhre, Baneservice, Rail Infrastructure AS, Siemens, Thales, Isachsen Anlegg, Spordrift og Powercontrol AS.

Nytt spor i bruk

På strekningen mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vi nå flyttet togtrafikken fra det gamle til det nybygde sporet. I tida fram til neste høst skal den gamle traseen oppgraderes, før vi åpner dobbeltspor på strekningen den 5. september 2022. Nordover fra stasjonen fram til Langset står dobbeltsporet ferdig i oktober 2023.

Dette blir et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar. I denne saken kan du lese mer om hva det nye dobbeltsporet vil bety for de togreisende. 

Glimt fra jobbene

Nedenfor finner du noen bildeglimt fra arbeidene som ble gjort mens nærmere 300 personer var i sving under den togfrie perioden. (Klikk på pilene for å se flere.) Hvis du vil vite litt mer om hva som ligger bak en slik arbeidsøkt av planlegging og forberedelser, kan du lese denne saken.

På det første bildet ser vi hvordan det nye dobbeltsporet kommer inn fra venstre og krysser Vorma på Minnevika jernbanebru før det fortsetter under Langsetbrua nede i høyre hjørne. (Fyllingene i elva er midlertidige og fjernes når brua er ferdig.) Dagens enkeltspor kommer over den gamle jernbanebrua midt i bildet.

I den togfrie arbeidsperioden jobbet vi der ny bane krysser den gamle. Sporet ble lagt til side og gamle masser fjernet, før grunnarbeider for det nye dobbeltsporet ble gjort etter alle kunstens regler. Så reetablerte vi enkeltsporet på toppen. Når høsten 2023 kommer og alt skal gjøres ferdig, vil jobben på dette stedet dermed gå mye raskere.

Slik så det ut ved Doknesevja tirsdag 12.oktober. (Foto: Ola Erik Haugseth)

På samme måte som ved Langset, la vi rundt 250 meter av dagens enkeltspor til side ved Doknes. Dermed kunne vi også her skifte ut massene og gjøre grunnarbeider for det nye dobbeltsporet. Deretter ble enkeltsporet lagt tilbake på plass. Dette grepet gjør at vi sparer tid når dobbeltsporet skal gjøres ferdig og tas i bruk om to år.

Ett av stedene med mest hektisk aktivitet i den togfrie perioden, var i sydenden av Eidsvoll stasjon. Her ble sporene bygd om, og vi la inn to nye sporveksler. Etter at gamle spor var revet, ble de nye vekslene heist inn før det gikk slag i slag med sporarbeider og montering av anlegget for togenes kjørestrøm (kontaktledningen).

Rundt 100 meter av den gamle tunnelen ved Eidsvoll prestegård blir revet. Tunnelen for det nye sporet står ferdig ved siden av, og her kjører togene nå.

Både den nye og den gamle tunnelen er betongkonstruksjoner gjennom løsmasser. Den nye tunnelen måtte bygges kortere i sydenden for å unngå at vekten av konstruksjonen påvirket områdestabiliteten. Dermed ble det vanskelig å opprettholde en jevn overdekning av masser over den gamle tunnelen, slik denne er bygd for. Derfor forkorter vi den gamle tunnelen og bygger ny portal som står ferdig neste høst.

Veggene og deler av bunnplata på den gamle tunnelen ble revet i den togfrie perioden. Resten av bunnplata rives i dagene som kommer.

Mot slutten av en togfri periode stilner alltid aktiviteten ute i sporet, og det gjøres omfattende testing og utprøving av anleggene. Blant annet ble et Flirt-tog brukt til testkjøring.