Slik taklet vi Covid-19-våren

Da Norge og resten av Europa stengte 12. mars, måtte prosjektet Venjar – Langset tenke annerledes. I tett samarbeid med våre entreprenører løste vi utfordringene effektivt og kreativt.

Bruken av karantenesonene var en suksess og reduserte de forventede forsinkelsene på pelearbeidene på Minnevika bru. 
Foto: Bane NOR

Reiserestriksjoner og karanteneregler satte prosjektet i fare for store forsinkelser og flere tiltak ble raskt innført. For å redusere antall medarbeidere på prosjektkontorene, innførte både entreprenørene og Bane NOR hjemmekontor for alle i administrative stillinger, og nettmøter ble en del av hverdagen. Det skal vi fortsette med frem til slutten av august, slik helsemyndighetene anbefaler.

Ute på anleggene og på boligriggene ble det så tidlig som i februar innført avstandsregler, restriksjoner for bruk av fellesområder, kantinens åpningstider ble utvidet for å spre spisepauser utover dagen og individuelle måltidsporsjoner ble utdelt.

Store deler av arbeidsstokken til entreprenørene pendler både nasjonalt og internasjonalt, og er i en konstant skiftordning. For at prosjektet skal kunne holde fremdriften er «reisefrihet» en forutsetning.

Med stengte landegrenser, begrensede flyavganger og karanteneregler ble det en utfordring å gjennomføre arbeidsrotasjonen. For prosjektet betydde dette at arbeidere ikke kunne returnere til anleggene i Eidsvoll for å opprettholde fremdriften og unngå forsinkelser. Situasjonen gjorde det derfor vanskelig å bemanne prosjektet optimalt, og det var en stor administrativ oppgave å få kabalen til å gå opp.

 

Tenkte kreativt

En kortsiktig løsning ble å engasjere fagarbeidere fra Østlandsområdet for å unngå reiserestriksjonene. Det innleide mannskapet gjorde en fantastisk jobb til tross for at de ikke var kjent med prosjektet. De fikk en bratt læringskurve, men klarte å holde både produksjonen og fremdriften oppe.

Videre utover våren, da ulike arbeidslag kunne returnere tilbake til Eidsvoll, etablerte entreprenørene egne, helt avstengte karanteneområder. Her både jobbet og bodde anleggsarbeiderne mens de var i karantene, og fikk tilkjørt alle måltider.

 

Forskalingsvognen som støper Wergelandstunnelen ble tre måneder forsinket fra Kina, grunnet koronasituasjonen der. Da vognen kom til Eidsvoll i midten av mai, ble den montert på rekordfart og støpingen kunne starte i midten av juni. Nå er vi godt i gang og holder tilnærmet planlagt tidsplan. Foto: Bane NOR

 

Holder tidsplan tross korona

Bruken av karanteneområdene ble en suksess og reduserte de forventede forsinkelsene på både pelearbeidene på Minnevika bru i nord, og utgraving av Wergelandstunnelen i sør. Nettopp disse to konstruksjonene er det særdeles viktig og unngå forsinkelse på, både hver for seg og sett under ett, fordi det kan få konsekvenser for ferdigstilling av prosjektet.

 

Effektive og løsningsorienterte

Totalt sett har entreprenørene klart seg godt, og de har håndtert de operasjonelle utfordringene i COVID-19-perioden både kreativt og effektivt.

Det har vært en krevende tid og vi måtte iverksette flere tiltak i henhold til anbefalingene fra helsemyndighetene også hos byggherren. Tett og god kommunikasjon mellom medarbeidere på hjemmekontor og ute i prosjektet ble løst ved bruk av gode, digitale løsninger. 

Bane NOR er svært fornøyd med hvor løsningsorienterte entreprenørene har opptrådt, slik at prosjektet har unngått stans i arbeidene så langt.