Seilingsleden i Minnevika stenger midlertidig for båttrafikk

Fra og med torsdag 20. august stenger Bane NOR seilingsleden som binder Mjøsa og Vorma sammen. Stengingen er midlertidig, og åpner igjen i slutten av september.

Minnevika: Seilingsleden har vært åpen for småbåttrafikk i hele sommer. Torsdag 20. august stenger den midlertidig for allmenn ferdsel og åpner igjen i slutten av september. Foto: Bane NOR

Årsaken til at vi må stenge for båttrafikk er at vi skal arbeide med to midlertidige fundamentert mellom hovedspennet, samtidig som vi jobber på de andre fundamentene i Vorma mellom anleggsfyllingene. Det vil i en fire-fem ukers periode være to flåter som jobber parallelt, og dermed blir det for trangt for å kunne opprettholde en sikker seilingsled i denne perioden.

Bane NOR setter sikkerhet høyt. Vi kan ikke garantere trygge forhold for allmenn ferdsel gjennom leden i denne perioden. Når seilingsleden blir definert som et anleggsområde fra og med torsdag 20. august, minner vi om at det er forbudt for publikum å bevege seg her, og vi håper på godt samarbeid med båtfolket, slik at Bane NOR kan ivareta publikums sikkerhet.

Vi har god dialog med båtforeningene med tilknytning til Mjøsa og Vorma. I henhold til enighet mellom Bane Nor, entreprenøren Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC ANS, Mjøsa Båtforbund og lokale båtforeninger som deltok på informasjonsmøtene høsten 2019 skal vi gjøre det vi kan for å holde seilingsleden åpen i båtsesongen, som er i kontrakten definert som 15. juni – 20. august.

Vi beklager de ulemper dette kan medføre for båtfolket, men håper på forståelse og godt samarbeid i disse ukene, slik at Bane NOR kan ivareta publikums sikkerhet på best mulig måte.

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet.  Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Bane NOR legger til rette for nye bo- og arbeidsmønster, prosjektene våre er viktige for samfunnsutviklingen og representerer den miljøvennlige transportformen.