Prosjektet og Covid-19

Coronaviruset påvirker oss alle dypt i disse dager. Hvilken effekt Covid-19-pandemien vil få for prosjektet fremover er uvisst, men at det vil få noen konsekvenser på et tidspunkt er noe vi forventer. Som de fleste andre selskaper får vi bare smøre oss med tålmodighet og gjøre det beste ut av den situasjonen en hel verden har havnet i.

Oppfordringen fra sentralt hold er at utbyggingsprosjektene i Bane NOR skal fortsette som før, i den grad det er mulig.

I en situasjon der store deler av næringslivet i Norge rammes hardt, er det viktig at man også legger til rette for aktivitet og produktivitet der forholdene ligger til rette for det der smittefaren er liten. Foreløpig er prosjektet i en situasjon der aktivitet kan opprettholdes og arbeidere har en jobb å gå til. Det gjelder ikke bare oss i Bane NOR, men ikke minst underleverandører gjennom hele verdikjeden. For verdiskapningen i Norge og trygghet for arbeidsplasser er dette positivt.

Hensynet til folkehelsen trumfer likevel økonomiske hensyn. Både Bane NOR og våre entreprenører tar smittevernet på største alvor og har iverksatt smitteverntiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, blant annet med utstrakt bruk av hjemmekontor og elektroniske samhandlingsverktøy og fokus på hygiene og å holde en sikker avstand til de man omgås.

Det viktigste er at vi alle i samfunnet følger opp den nasjonale helsedugnaden. Solidaritetstanken har alltid stått sterkt i det norske folk, nå har vi muligheten til å vise det i praksis da det gjelder som mest!

NB! De planlagte nabomøtene 4. og 11. juni utsettes til høsten. Vi kommer tilbake med nye datoer når ting normaliserer seg igjen.

 

 

Foto: Pixabay.com