Nabovarsel: Arbeid på jernbanen i oktober

Helgen24. - 25. oktober stanser vi all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon på grunn av døgnkontinuerlig arbeid i og nær sporet.

Fra lørdag 24. til søndag 25. oktober stanser vi all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon, fordi vi skal arbeid i og nær sporet. Vi setter opp buss for tog.

Lørdag 24. og søndag 25. oktober skal vi jobbe i og nær sporet, og ingen tog kan kjøre mens vi jobber.

Fra lørdag 24. august kl. 07.30 stanser vi derfor all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon for å gjøre nødvendig, døgnkontinuerlig arbeid. Du må regne med støy, også om natten, rundt stasjonsområdet og på østsiden av Vorma.

Togtrafikken vil gå som normalt igjen fra søndag kveld ca. kl. 18.

Vi setter opp buss for tog disse to dagene. Sjekk vy.no for reiseinformasjon. 

Arbeidet må gjennomføres mens det er stengt for togtrafikk på strekningen. For å begrense varighet av slike perider, må vi jobbe hele døgnet. 

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper du kan oppleve på grunn av utbyggingen gjennom Eidsvoll og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir plass til flere tog og flere avganger mellom Oslo og Eidsvoll i 2023.

 

Her er en oversikt over hva vi skal gjøre

Fra Venjar til Doknes:

NB! Alle maskiner og arbeidsoperasjoner i følgende områder er støyende.

 • Venjar (natt til søndag): Diverse arbeider med master
 • Mork bru (lørdag, dagtid): Betongarbeider og bruk av kran
 • Ålborgveien bru (lørdag, dagtid): Betongarbeider og bruk av kran
 • Wergeland sør: Skinnearbeider med skinnemaskin og hjullaster
 • Wergelandstunellen (lørdag, dagtid): Betongarbeider med bruk av kran
 • Wergeland nord (lørdag dagtid): Arbeider med overvannsledning
 • Eidsvoll stasjon sør: Prøvegravinger/innspleisinger, elektroinstallasjoner
 • Botshaugtangen Koplingshus: Testingsarbeider, bygging av kabelkanaler
 • Kommisrud: (lør/søn dagtid) Etablering av midlertidige kabelkanaler, diverse prøvegravinger 
 • Kommisrud kulvert (lør/søn dag og natt): Borring av stag
 • Doknes (lørdag dagtid) Grave- og rørarbeider, fylle pukk og pakke spor

Det vil være flere maskiner i bruk ved arbeidene på Venjar, Wergelandsområdet, Eidsvoll stasjon og Kommisrud. Dette skal også foregå på nattestid, og er støyende. 

 

Fra Sætre til Langset (Dorr)

På Sætre skal vi utføre gravearbeider inn mot eksisterende jernbanespor. Arbeidene vil pågå fra lørdag morgen til søndag, inkludert arbeider natt til søndag.

På Langset skal vi legge om kabler til jernbanen på lørdagen.

Størstedelen av arbeidene regnes ikke som støyende arbeid, men vi skal komprimere noen smale strekker nær Sæterdalsgutua, noe som kan føre til vibrasjoner og rystelser her.