Nabovarsel: Planlagt arbeid på jernbanen i august

Helgen 29. - 30. august stanser vi all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon på grunn av døgnkontinuerlig arbeid i og nær sporet.

Når vi jobber i og nær sporet må vi stenge all togtrafikk på strekningene vi jobber på. Bildet er fra sist arbeidshelg i juni. Foto: Thomas Nilsen, Bane NOR Eidsvoll

Utbyggingsprosjekter er omfattende og involverer både privatpersoner og næringsliv der det skjer. Dette gjelder også her i Eidsvoll.

Siste helgen i august skal vi jobbe i og nær sporet, og ingen tog kan kjøre mens vi jobber.

Fra lørdag 29. august kl. 06.30 stanser vi derfor all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon for å gjøre nødvendig, døgnkontinuerlig arbeid. Du må regne med støy, også om natten, rundt stasjonsområdet og opp til Kommisrud.  Togtrafikken vil gå som normalt igjen fra søndag kveld ca. kl. 19.

Vi setter opp buss for tog disse to dagene. Sjekk vy.no for reiseinformasjon. 

Neste arbeidshelg hvor vi må stenge togtrafikken er planlagt i uke 43, fra lørdag 24. til søndag 25. oktober 2020.

 

Les også: Stor arbeidshelg på Dovrebanen

 

Her er en oversikt over hva vi skal gjøre

Fra Venjar til Kommisrud:

  • Venjar – Kvisldalen (lør/søn dagtid): Diverse tekniske arbeider utføres av Baneservice med hjulgraver og hjullaster

  • Kvisldalen – Mork (lør dagtid): Korrigere kummer med hjulgraver

  • Wergeland nord (lør/søn dagtid): Masseutskifting med 2 gravemaskiner og 4 dumpere (støyende arbeid)
  • Eidsvoll stasjon: Boring mastefundament med boretog, skinne- og veimaskin, stormobilkran og hjulgraver (støyende arbeid)
  • Teknisk hus på Eidsvoll stasjon: Diverse banetekniske arbeider uten maskindrift.

  • Kommisrud: Fundamentboring, prøvegraving med boretog, gravemaskin og 2 dumpere (støyende arbeid)

Ill. Bane NOR

Alle maskiner og arbeidsoperasjoner i disse områdene vil være støyende. Dette gjelder også boretoget vi skal bruke på Eidsvoll stasjon.

Det vil være flere maskiner i bruk ved arbeidene på Wergeland nord, Eidsvoll stasjon og Kommisrud. Disse også vil foregå på nattestid. 

Ill. Bane NOR

Fra Sætre til Minnevika

Arbeidene består av graving, oppfylling av masser, og legging av rør. Alt arbeidet blir gjennomført like ved det eksisterende jernbanesporet ved Sætre, se kartutsnitt under.

Lørdag morgen starter med graving og frakt av masser. Utlegging av rør vil foregå fra lørdag morgen og utover dagen. Utlegging av nye masser vil starte lørdag ettermiddag, og foregå utover kvelden lørdag, natt til søndag og dag søndag.

Det vil være trafikk på anleggsveien til og fra området under hele perioden.

Størstedelen av arbeidene regnes ikke som støyende arbeid, men vi skal komprimere noen smale strekker nær Sæterdalsgutua, noe som kan føre til vibrasjoner og rystelser her.

Arbeidet må gjennomføres mens det er stengt for togtrafikk på strekningen. For å begrense varighet av slike togfrie perider, må vi jobbe hele døgnet. 

Ill. Bane NOR