Nytt koblingshus satt i drift, en viktig delfrist i Venjar – Langset-prosjektet

Søndag 30. august satte vi i drift det nye koblingshuset; Botshaugtangen koblingshus. Det skal gjøre strømtilførselen enda mer stabilt for togene på Hovedbanen så vel som Dovrebanen når vi åpner det nye dobbeltsporet gjennom Eidsvoll høsten 2023.

Eidsvoll: Botshaugtangen koblingshus er ferdig bygget, overtatt fra NCC og gitt videre til Bane Energi for drift fremover. Fra venstre: Geir Kildemo (NCC), Øivind Andersen (Bane NOR), Leif Arne Hafstad (Bane NOR), Terje Helleve (Norconsult), Hans Waagen (Baneservice), Geir Krybelsrud (Bane NOR), og Sjur Krogstie (Bane NOR)    Foto: Alena Shveikovskaia, Bane NOR

Geir Krybelsrud er teknisk byggeleder for Botshaugtangen koblingshus og kontaktledningsanlegget. Han og hans team har jobbet som helter for å få ferdig huset innen fristen.

– Vi hadde i utgangspunktet god tid på dette prosjektet, men så brøt koronaen ut og det ga utfordringer. Leveransene kom blant annet fra de to hardest rammede områdene; både Kina og Nord-Italia, forteller Krybelsrud.

NCC fikk i 2018 tildelt kontrakten Venjar – Eidsvoll Nord som innbefattet Botshaugtangen koblingshus, og de engasjerte igjen underleverandørene Baneservice, Telemarksbedriften Laugstol og ABB. I tillegg fikk vi god hjelp fra vår rådgiver Terje Helleve fra Norconsult.

– Underleverandørene har gjort en fantastisk jobb i denne utfordrende tiden vi har opplevd siden mars i år, og da hele verden stengte ned. De har virkelig snudd seg på hælen og stått på for å ferdigstille i henhold til plan og tidsfrist

Botshaugtangen koblingshus fordeler strøm til tog på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen. Med et helt nytt og moderne anlegg vil det naturlig nok bli enda sikrere og mer stabilt enn dagens anlegg.

– Det nye Botshaugtangen koblingshus erstatter det gamle koblingshuset som skal bygges om til signalrom og håndtere signalanlegget på Eidsvoll. Botshaugtangen koblingshus fordeler strøm for tog til Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen samt teknisk hus for hensettingspor og sporene på Eidsvoll stasjon, forklarer Kybelsrud.

Det nye koblingshuset består av ni kabelavganger, hvorav fem er satt i drift i skrivende stund, én er satt i reserveberedskap og de tre neste skal settes i drift etter hvert som prosjektet skrider frem i de forskjellige fasene.

– De resterende tre kabelavgangene blir satt i drift i takt med hvilken fase vi er, og alle vil være i drift når vi åpner det nye dobbeltsporet for trafikk høsten 2023.

 

Eide koblingshuset i ett døgn

To dager etter driftssettelsen av Botshaugtangen koblingshus, overleverte hovedentreprenøren NCC huset til Bane NOR.

– Allerede dagen etter at vi tok over koblingshuset, overleverte vi det videre til Bane Energi, som har ansvaret for driften fremover. Det betyr at det er et begrenset antall personer som har tilgang til huset, og det krever riktig kompetanse som blant annet el-sikkerhetskunnskap og sertifiseringer for å oppholde seg i huset.

 

En viktig delfrist er nådd

Driftsettingen av Botshaugtangen koblingshus var én av mange oppgaver i helgen 29. – 30. august da vi hadde flere arbeider i og ved sporet og strekningen var stengt mellom Gardermoen og Trondheim.

– Neste helg vi må stenge for togtrafikk til og fra Eidsvoll er 24. – 25. oktober, avslutter Krybelsrud