Nabovarsel: Brustøp ved Julsruddalsevja

Tirsdag 4. august begynner vi å støpe brudekket på Julsruddalsevja jernbanebru.

Julsruddalsevja jernbanebru begynner å ta form. Tirsdag 4. august begynner vi å støpe brudekket. Foto: Bane NOR

Dette er en prosess som må gjøres uten stans, og vil ta omkring 20-24 timer. Kvelds- og nattarbeid vil altså skje fra tirsdag til onsdag kveld.

Vi kjører betongbiler inn på anleggsområdet fra nordsiden, og det kan bli noe støy fra betongvibratorer.

Vi trenger også arbeidslys, så vi setter opp lyskastere i området.

Vi beklager de ulemper dette kan medføre, og takker for din tålmodighet.