Venjar - Eidsvoll nord: Velkommen til nabomøte torsdag 20. februar

Bane NOR ønsker beboere mellom Venjar og Eidsvoll st. og andre interesserte velkommen til nabomøte torsdag 20. februar kl. 17.00 - 18.30.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi serverer varm suppe og noe søtt til kaffen.

Sted: Bane NORs kontorrigg i Botshaugtangen 94 på Eidsvoll.

Med vennlig hilsen 
Sjur Krogstie, nabokontakt og
Cecilie Gjørtz, kommunikasjonsansvarlig