Fullt trykk på prosjekter langs Dovrebanen

En begeistret statssekretær besøkte for andre gang på en uke våre utbyggingsprosjekter. Denne gangen fikk han se prosjektene langs Dovrebanen. Timingen for besøket var spesielt god.

Statssekretæren fikk se området hvor nye Tangen stasjon vil bli bygget. Fra venstre: Assisterende utbyggingsdirektør Birger Steffensen, Prosjektsjef Geir Kvillum og statssekretær Jon-Ragnar Aarseth. Foto: Gunnar Børseth, Bane NOR

Tidligere i vår ble kontraktene til prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika stanset, men etter at regjeringen bevilget nye midler i revidert statsbudsjett, er arbeidet med disse kontraktene nå startet opp igjen. En milepel er nådd når invitasjonen til prekvalifisering for kontrakten for Tangenvika jernbanebru er lagt ut i markedet.

Aarset fikk en omvisning på de to store utbyggingsprosjektene på Dovrebanen. Venjar-Langset ved Eidsvoll og Kleverud-Sørli-Åkersvika som skal bygge nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune rett sør for Hamar.

– Samferdsel er viktig for å bygge landet. Det koster mye, og det er viktig å komme ut på anlegget for å treffe menneskene og se hva pengene brukes til, sier statssekretær Jon-Ragnar Aarseth. Begge prosjektene på Eidsvoll og lenger nord mot Hamar er imponerende og teknisk avanserte prosjekter. I dag har jeg fått en bedre forståelse av de omfattende prosessene som er nødvendig for å bygge jernbane.

Det utfordrende pelearbeidet for den nye Minnevika bro går raskt fremover. Foto: Gunnar Børseth

Midler i revidert statsbudsjett

De forberedende arbeidene til prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er i rute i forhold til framdriftsplanene. Målet er byggestart for hovedarbeidet i 2021.

Det er et utfordrende prosjekt statssekretæren fikk et nærgående innblikk i. Blant annet omfatter det den tre kilometer lange Hestnestunnelen mellom Kleverud og Espa og Tangenvika jernbanebro, som skal binde Espa og Tangenhalvøya sammen. I tillegg går det nye jernbanesporet gjennom et av de mest fruktbare landbruksområdene i Norge. En viktig del av prosjektet er derfor en plan for kompenserende og avbøtende tiltak for å begrense tap av dyrket mark.

Spennende prosjekt ved Eidsvoll

Prosjektet Venjar-Langset er allerede i full gang, fremdriften er god og prosjektet holder planlagt tidsplan. Statssekretæren fikk se både det utfordrende arbeidet med bygging av den nye Wergelandstunnelen ved Eidsvoll og brukonstruksjoner ved Minnesund. Spesielt spennende er byggingen av den nye Minnevika bro, hvor flåter benyttes som arbeidsplattform når i alt 268 peler skal hamres ned i bunnen av Mjøsa fram til høsten 2021. I dette arbeidet er det også nødvendig å benytte dykkere, som jobber med pelene under vann, noe som er svært uvanlig ved jernbaneprosjekter.

– Etter å ha vært «stengt inne» på kontor og hjemmekontor siden midten av mars, er det befriende hyggelig å endelig få møte en del av de dyktige folkene som planlegger og bygger jernbanen her i landet, avslutter statssekretæren.