Brubygging på skinner i Eidsvoll

Mandag 14. desember ble den siste av de lange stålrørspelene som skal bære Minnevika jernbanebru, presset ned i grunnen. Siste støp på jernbanebruene syd for Eidsvoll er også avsluttet. Både bruarbeidene og resten av dobbeltspor-prosjektet er dermed i god rute.

Markerte «milepelen»: F.v. Mathias Fabich, daglig leder i PNC Norge AS; prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset og prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR; Wolfgang Mysliwietz, prosjektleder i arbeidsfellesskapet Hæhre PNC og Dennis Jensen, prosjektleder i Per Aarsleff AS. (Foto: Bane NOR)

Se flere bilder i bildekarusellen nederst i saken.

Det er svært dypt til fjell der Minnevika jernbanebru skal bygges over Vorma. Brua kan derfor ikke stå direkte på fjell. Isteden presses stålrørspeler ned i elvebunnen, og det er disse som bærer søylene og brua. Det er friksjonen mellom pelene og løsmassene som sørger for dette.

Totalt er det rammet 268 stålrørspeler med en diameter på ca. 1 meter.  Den lengste pelen er 58 meter, de fleste rundt 40 meter lange. Pelene er produsert i Tyrkia og fraktet i lengder på 12 meter til Minnesund, hvor de sveises sammen på stedet.

Tidlig ferdig

Pelearbeidene avsluttes åtte måneder før sluttfristen i august 2021, og dermed opphører også dunkingen fra denne jobben mye tidligere enn forutsatt, samt at de store og mest støyende grunnarbeidene på brua blir ferdige før sommeren. Selv om det fortsatt blir annen anleggsstøy fra bruarbeidene, blant annet spunting, er dette selvsagt en god nyhet for alle som bor i nærheten.

– Grunnforholdene har heldigvis vist seg å være bedre enn det vi måtte ta høyde for i planleggingen, samtidig som entreprenøren har jobbet godt og effektivt, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Pelingen er utført av det danske firmaet Per Aarsleff, underleverandør til arbeidsfellesskapet Hæhre PNC, som er hovedentreprenør.

– Aarsleff har bred internasjonal erfaring innenfor dette fagfeltet, samtidig som de har vært kreative og løsningsorienterte. Det gir trygghet for den videre framdriften i prosjektet at vi kan markere denne milepelen allerede nå, sier Ronny Eirik Hansen.

På vestsiden av Vorma pågår innspurten med å montere forskalingsvogna (MSS) som skal støpe dekket på den 836 meter lange brua. Planen er å komme i gang med disse støpearbeidene i februar.

Ellers er Hæhre PNC i hovedsak ferdige med andre mindre bruer og betongkonstruksjoner på sin parsell. Dette gjelder blant annet kulverten på Kråkvål-jordet, samt den 61meter lange Strandheim bru under den gamle vegbrua på Langset. Dekket på denne brua ble støpt i en sammenhengende operasjon 7-8. desember.

Brubygging i løse lufta

På strekningen sør for Eidsvoll ved Gardermobanen avsluttet NCC den 10. desember den siste av til sammen 28 støpeetapper fordelt på fire jernbanebruer: Nessa (161 m), Kvisdalen (281 m), Mork (197 m) og Ålborgveien (143 m). Også disse arbeidene ble avsluttet noen uker foran den opprinnelige framdriftsplanen.

NCC har brukt en MSS-vogn (Movable Scaffolding System) tilsvarende den som er under montering ved Minnevika. Dette er en flyttbar forskaling hvor ståldragere holder og overfører vekten av betong og armering til brusøylene. Vogna skyver seg fram mellom støpeetapper på ferdigstøpte søyler uten hjelp av kran eller andre maskiner, bare med egne hydrauliske jekker.  

For å frakte MSS-vognen mellom de forskjellige bruene ble det brukt en 12-akslet «multiwheeler», et fjernstyrt spesialkjøretøy med mange individuelt svingbare hjul og én motor til hvert hjul.

– Bruken av MSS-vogn til de fire bruene på totalt 781 meter, var et valg som NCC gjorde ut fra forutsetningene i kontrakten. Vi er veldig tilfredse med den metoden som ble valgt og hvordan jobben ble gjennomført, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

– Et viktig poeng er at dette viste seg som en trygg og sikker metode når et jernbanespor med stor trafikk hele tiden har vært nærmeste nabo til arbeidene. Vi har ikke hatt uhell med systemet eller i forhold til spor i drift, framholder Hafstad.

På den samme strekningen er det også innspurt med støpingen av Wergelandstunnelen like ved Eidsvoll prestegård, hvor siste støp skjer i månedskiftet januar/februar. NCC er allerede i gang med tilbakefylling over ferdige deler av tunnelen.

Oslo-Hamar på under én time

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll (Venjar-Eidsvoll-Langset), totalt ca. 14 km som er planlagt ferdig høsten 2023. Prosjektet er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Det er for tiden høy aktivitet, prosjektet viser god fremdrift og holder planlagt tidsplan. Klikk her for fakta om prosjektet