Beredskapsøvelse ved Wergelandstunnelen

NCC gjennomførte i går, sammen med Bane NOR og redningsetatene, en øvelse hvor beredskapen i jernbaneprosjektet Venjar – Langset ble testet. Viktige erfaringer ble gjort under øvelsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her har nødetatene fått løs den fastklemte personen, som heldigvis bare var en dukke. Båren skal nå løftes opp og ut av byggegropa. (Foto: Thomas Nilsen, SHA-rådgiver, Bane NOR)

Som varslet, på SMS, e-post og brev i postkasser, gjennomførte NCC i går, sammen med Bane NOR og redningsetatene, en øvelse hvor beredskapen i jernbaneprosjektet Venjar – Langset ble testet.

I øvelsen ble det simulert en alvorlig klemskade og i tillegg flere personer som var lettere skadet.

- Dette var en svært viktig øvelse hvor vi fikk testet beredskapen og ikke minst samarbeidet med redningsetatene og Bane NOR. Jeg er derfor svært godt fornøyd med øvelsen og de erfaringene vi har fått, sier Geir Kildemo, prosjektleder for delprosjektet Venjar – Eidsvoll nord.

-Det er avgjørende at redningsetatene er kjent på anlegget og at kommunikasjonen ved hendelser fungerer godt. Øvelsen viste at dette fungerte i denne øvelsen, men det er selvfølgelig læringspunkter vi skal ta tak i og ting vi skal forbedre, sier Kildemo.

35 personer fra brannvesen og ambulanse deltok i beredskapsøvelsen. Tilbakemeldingene fra brann- og ambulansemannskap er svært positive, som konkluderte med at det var en lærerik øvelse for alle involverte.

Bane NOR setter sikkerhet først i alt vigjør; for medarbeidere, publikum, miljø og kjøretøy. Beredskapsøvelser som denne, er en av flere tiltak Bane NOR, sammen med entreprenører, gjør for å ivareta og forbedre sikkerheten på anleggsområder.

Bane NOR takker beboere og trafikkanter for samarbeidet.