Nabovarsel: Nattarbeid 16. - 20. juni

Denne uken skal vi jobbe på natten, mellom Eidsvoll prestegård og Eidsvoll stasjon.

Entreprenøren skal heise inn master til den nye togtraséen, og du vil nok kunne høre noe maskinstøy.

Arbeidene foregår i selve sporet og starter natt til onsdag og varer frem til natt til søndag. 

Vi beklager de ulemper dette kan medføre, men det er veldig viktig å holde hjulene i gang i disse tider.

Takk for din tålmodighet.