Varsel om natt- og helgearbeider 2. til 4. mars

Fra lørdag 2. mars klokken 01:00 til mandag 4. mars klokken 04:50 vil det være stans i togtrafikken på Gardermobanen mellom Oslo Lufthavn og Eidsvoll. I denne perioden gjøres arbeider i og nær sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne sikkerhetsskjermen ble satt opp da det var natt- og helgearbeider i januar, og Bane NOR kunne jobbe i og nær sporet mens det var stans i togtrafikken. (Foto: Ola Erik Haugseth)

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de nærmeste naboene.

Om arbeidene

Mens det er stengt for togtrafikk gjøres det arbeider i og nær sporet på følgende steder:

 • På lørdag arbeides det mellom 07 og 19 ved fundamentene på Ålborgvegen jernbanebru.
 • Både lørdag og søndag kan det forventes gravearbeider mellom 07 og 19 ved og på den søndre tunnelportalen på Wergelandstunnelen.  Det skal ryddes skog nord-vest ved Wergelandstunnelen mellom 08 og 20 på lørdag.  
 • Ved Dønnum gjøres det betongarbeider for den nye jernbanetunnelen mellom 08 og 19:30 på lørdag.
 • Ved Venjar blir det støyende arbeider når det skal bores fundamenter for kontakledningsmaster med et skinnegående boretog. Dette arbeidet foregår fra lørdag klokken 16:00 til søndag kveld. Det skal også ryddes skog ved Venjar natt til lørdag mellom 02 og 05. De nærmeste naboene vil få tilbud om alternativ overnatting.
 • Ved Kvisldalen jernbanebru blir det gravearbeider mellom 07 og 16 på lørdag.
 • Ved Mork jernbanebru arbeides det kontinuerlig gjennom hele perioden, lørdag fra kl. 02:00 til mandag kl. 03:50.Det kan forventes støy fra spunt- og pelearbeider, og at støyen går utover grenseverdiene i støyforskriften. De nærmeste naboene i dette området vil få tilbud om alternativ overnatting. 

  Anleggsmaskinene som skal brukes er spuntrigg med vibrolodd og gravemaskiner. 
  Spunt er lange stålplater som blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmassene ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. Ved Mork bru skal både eksisterende jernbanebru og byggegropene for den nye sikres. 

  Lyden fra spuntriggen vil være impulslyd, som er kortvarige og støtvise lydtrykk. Det skal brukes et vibrolodd som skal presse spunten ned i løsmassene.

Kommuneoverlegen i Eidsvoll er informert om arbeidene.

Hvorfor intensive arbeider?

Ved anleggsarbeider i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen er det viktig å få gjennomføre slike arbeider på kortest mulig tid. Det innebærer at det arbeides døgnkontinuerlig så lenge det er stengt for togtrafikk. Nattarbeider gjennomføres kun når det foreligger tillatelse i forhold til gjeldende støyforskrifter, gitt av Eidsvoll kommune.

Kontaktinformasjon 

Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål om natt- og helgearbeidene 2. til 4. mars.
Nabokontakt Sjur Krogstie, 957 91 669 eller eidsvoll_utbygging@banenor.no