Ut på tur i området

Bane NOR gjør alt vi kan for at alle skal kunne ferdes trygt i området, både i bil, på sykkel og til fots. Vi er avhengige av at alle, både barn og voksne, respekterer skilting og sperringer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anleggsvirksomheten er i full gang gjennom Eidsvoll, fra Venjar i sør til Langset i nord.

Bane NOR setter sikkerhet først i alt vi gjør; for medarbeidere, publikum, miljø og kjøretøy.

Din sikkerhet, vårt ansvar
Vi minner om at det er forbudt for publikum å gå inn på anleggsområder. Vær snill og respekter forbudet mot å gå, sykle eller kjøre i merkede områder. Takk for at du samarbeider med oss for å ivareta din sikkerhet.

Pilegrimsleden/Rondanestien er en merket led hvor gående kommer i nærkontakt med anleggsvirksomheten. Bortsett fra mindre omlegginger ved Dønnum kan pilegrimer og andre fotturister følge ruta som normalt. Omleggingen er markert med pilegrimslogoen og skilter.

Camilla Colletts veg er åpen for all trafikk, både kjørende og gående, i hele anleggsperioden. Det vil bli etablert en midlertidig bru over byggegropa for tunnelen. Den kulturhistoriske stien rundt Eidsvoll kirke og prestegård er også tilgjengelig som normalt. Det vil imidlertid bli omlegging av Camilla Colletts veg på ett parti, samt kryssende anleggstrafikk. Bane NOR oppfordrer de som ferdes langs veien til å være ekstra oppmerksomme.  

Ålborgvegen er av sikkerhetsmessige årsaker stengt for all annen ferdsel enn anleggstrafikk mellom Andelva og Eidsvollvegen. Det er heller ikke tillatt å krysse anleggsområdet til fots under bruene på Gardermobanen. Bane NOR beklager ulempen dette medfører for beboere i området.

Bane NOR beklager ulemper du kan oppleve på grunn av utbyggingen gjennom Eidsvoll og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir plass til flere tog og flere avganger mellom Oslo og Eidsvoll i 2023.

 

Pilgrimsleden

 

Eidsvoll

Kulturhistorisk sti ved Eidsvoll kirke:

  • Stien er tilgjengelig som normalt.
  • På Camilla Colletts veg vil det i en periode være kryssende anleggstrafikk.
  • Vær oppmerksom - bli sett!


    Ålborgvegen er stengt for all ferdsel, inkludert fotgjengere.

    Det er forbudt å gå inn i anleggsområdet.

    Respektér skilt og sperringer.