Stopp – Se – Vink

Budskapet «stopp – se – vink» festet seg hos elever og lærere i løpet av trafikksikkerhetsdagen Bane NOR arrangerte på Langset skole ved Eidsvoll i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tadas Pietaris fra Norges lastebileierforbund, forklarer Jessica, Andrea, Emma, Kajetan og Arvid i 1. klasse om hvor vanskelig det er å se små barn når han sitter høyt oppe i en lastebil. (Foto: Cecilie Berglund Gjørtz)

For tredje gang, arrangerte Bane NOR Trafikksikkerhetsdagen i samarbeid med Lastebileierforbundet. Barna på Eidsvoll begynte dagen med en film som viste dem hva blindsoner er. Deretter gikk turen til tegnebrettet hvor de skulle fargelegge ulike veiskilt de kommer til å treffe på etter hvert som utbygging an nytt dobbeltspor setter i gang for fullt, ikke så langt fra skolen og skoleveien.

Barna fikk også sette sin nye kunnskap ut i live, på et leketeppe med lastebiler, småbiler og små duplofigurer av barn og voksne. Her gikk det heftig for seg med både påkjørsler og bilkrasj.

Høydepunktet for mange av de små barna, var å få klatre opp i lastebilene.

Tadas Pietaris i Norges lastebileierforbund, tok 1. klassingene Jessica, Andrea, Emma, Kajetan og Arvid med på en sightseeing rundt lastebilene, hvor han på en enkel og lett forståelig måte forklarte barna om blindsoner og hvor farlige de er å være i for både barn og voksne.

Byggestart på den nordlige parsellen fra Eidsvoll til Langset er i startgropa begynner for fullt i månedsskifte mai/juni. Da vil det bli noe anleggstrafikk i nærheten av skolen og langs skoleveien.