Støper bru i løse luften

Når du sitter på toget mellom Eidsvoll Verk og Eidsvoll stasjon, kan du se en grønn, stor maskin på østsiden av sporet. Men hva gjør egentlig denne?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med 20 cm klaring på hver side gjennom Dønnum jernbanekulvert flytter NCC og Strukturas, med god hjelp fra Mammoet, MSS-vognen fra Nessa jernbanebru til Kvisldalen for å starte bruarbeidet der. Flyttingen på 900 meter tok omtrent én time. 
Foto: Thomas Nilsen

På det ni kilometer lange utbyggingsprosjektet fra Venjar til Eidsvoll nord, skal vi blant annet bygge fem jernbanebruer. Sånt tar tid, og det krever mange ressurser. I et presset marked, med færre anleggsarbeidere, gjør innovative konstruksjonsmetoder sitt inntog også i ingeniørfaget.

Langs sporet sør for Eidsvoll stasjon troner en svær, grønn doning. Den opererer langt på vei på egenhånd, og støper bru mens den beveger seg fremover ved hjelp av hydrauliske systemer. Maskinen heter MSS-vogn, og er bygget av det norske selskapet Strukturas, som ligger i Langesund i Telemark. NCC er entreprenøren som utfører bruarbeidene med MSS-vognen på prosjektet Venjar – Eidsvoll nord.

NCC startet brubyggingen 23. august med MSS-vognen på Nessa. Bare 12 dager senere sto brua ferdig mellom de to første brupilarene. Skulle dette vært gjort manuelt, ville det tatt flere måneder. Hele Nessa jernbanebru sto ferdig 31. oktober 2019. Foto: Thomas Nilsen

Dette er ingeniørkunst på sitt beste, skal vi tro fagfolk. De lovpriser doningen som skyver seg selv fremover mens den støper brua den står på. Dette øker sikkerheten betraktelig ved overbygning og gjør jobben langt raskere enn hva vi mennesker kunne ha greid med tradisjonell byggemetode fra bakken.

- En MSS-vogn er langt sikrere å benytte enn metoder som ble brukt før i tiden. Her har vi en lukket plattform, hvor anleggsarbeiderne trygt kan jobbe gjennom de ulike fasene, forteller SHA-rådgiver i prosjektet, Thomas Nilsen. Foto: Sjur Krogstie

 

Ikke nytt i Norge

Første MSS-vogn ble brukt i Norge i 1973 til bygging av Drammensbrua som er 1892 meter lang. Men på Eidsvoll skal vi bygge jernbanebruer, fire av disse skal vi bygge med MSS-vognen, er de langt kortere enn Drammensbrua:

  1. Nessa jernbanebru, 161 meter
  2. Kvisldalen jernbanebru, 281 meter
  3. Mork jernbanebru, 197 meter
  4. Ålborgveien jernbanebru, 143 meter

 

Slik jobber MSS-vognen

Sjur Krogstie er byggeleder på bruprosjektene som skal benytte MSS-vognen, og han forklarer hvordan maskinen jobber slik:

- MSS-vogn er forkortelse for Movable Scaffolding System, og er en flyttbar forskaling til bygging av brukonstruksjoner. Hoveddelen av vognen er ståldrager som holder og overfører vekten av betong og armering til søyler. Under ståldragerne henges forskalingselementer tilpasset til geometri av bruoverbygning.

- En MSS-vogn trenger ikke fast reis til å støtte forskaling. I prinsippet flytter den mellom støpeetapper på ferdigstøpte søyler uten hjelp av kran eller andre maskiner, bare med egne hydrauliske jekker. Derfor er MSS-vognen et bra alternativ og god løsning, til bygging av broer over vann eller dype raviner. 

- For å frakte MSS-vognen mellom de forskjellige bruene benytter vi et fjernstyrt spesialkjøretøy med mange individuelt svingbare hjul og med en motor i hvert hjul, kalt «multiwheeler».

MSS-vognen trygt plassert på mulitwheeler. Foto: Thomas Nilsen

Bruarbeidene skal være ferdige vinteren 2021, så har du ikke sett MSS-vognen ennå, bør du ta en tur med toget den ene eller andre veien.

God tur!

MSS-vognen på vei ut av Dønnum jernbanekulvert. Foto: Thomas Nilsen