Informasjonsmøte om dobbeltsporutbyggingen fra Eidsvoll nord til Langset

Bane NOR inviterer naboer mellom Eidsvoll nord og Langse til informasjonsmøte om byggingen av det nye dobbeltsporet mandag 28. januar fra klokken 18:00 til 19:30. Møtet finner sted på Langset skole i foajeen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når: Mandag 28. januar fra klokken 18:00 til 19:30

Hvor: Langset skole i foajeen.

Her vil Bane NOR informere om fremdriften i prosjektet og hvor mye anleggsstøy som kan forventes fra byggearbeidene med Minnevika jernbanebru, hvor arbeidet går i gang sommeren 2019.

Vi forventer å signere kontrakt med hovedentreprenør for Eidsvoll nord-Langset i april.
Vi håper flest mulig har anledning til å møte oss på Langset mandag 28. januar.  Velkommen skal dere være!

Nyheter om prosjektet

Vi har opprettet en SMS-tjeneste som vi håper flest mulig vil abonnere på. Her vil dere få nyheter om prosjektet, informasjonsmøter og fortløpende informasjon om arbeidene. Ønsker du nyhetsvarslinger om Eidsvoll stasjon-Langset, send en SMS med ENL til 26112. Ønsker du nyhetsvarslinger om Venjar-Eidsvoll stasjon, send en SMS med VEN til 26112.
Nyheter fra prosjektet legges også ut på http://www.banenor.no/eidsvoll og på Facebook-siden vår https://www.facebook.com/banenoreidsvoll/. Følg oss gjerne!

Arbeidsperioder i 2019

Det vil være stans i togtrafikken på Gardermobanen og/eller Dovrebanen for natt- og helgearbeider flere perioder i 2019; fra 2. til 4. mars, fra 4. til 5. mai, fra 8. til 15. juni, fra 17. til 19. august og fra 14. til 16. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke arbeider som kan forventes når arbeidsperiodene nærmer seg.