Invitasjon: Informasjonsmøte - Byggestart Eidsvoll-Langset

Onsdag 22. mai kl. 18.00 inviterer vi alle naboer til informasjonsmøte på Langset Skole.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dobbeltsporet Venjar-Langset, gjennom Eidsvoll, er en viktig brikke i Intercityutbyggingen på Østlandet.

Når hele strekningen fra Venjar til Langset står ferdig i 2023, blir reisetiden noe kortere, men først da hele strekningen frem til Hamar er klar i 2026, vil reisetiden bli redusert til 55 minutter mellom Oslo og Hamar.

Dobbeltsporet gir bedre punktlighet og plass til flere tog.

Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

På informasjonsmøtet får du høre mer om prosjektet og det er satt av god tid til spørsmål fra publikum.

Lett servering.
Velkommen!

Følg prosjektet på Facebook