Informerte om fremdrift og forventet anleggsstøy

Rundt 70 naboer møtte opp på Langset skole da Bane NOR informerte om byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Eidsvoll nord og Langset.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En illustrasjon av Minnevika jernbanebru "sett" under vann, og de 268 pelene som brua skal fundamenteres på. (Illustrasjon: Bane NOR)

De rundt 70 frammøtte fikk informasjon om fremdriften i prosjektet og hvor mye anleggsstøy som kan forventes fra byggearbeidene med Minnevika jernbanebru. Møtet fant sted mandag 28. januar fra 18 til 19:30.

Bane NOR er i tilbudsfasen og skal etter planen signere kontrakt med entreprenør i begynnelsen av mai.

– Først da vet vi mer om hvordan entreprenør vil gripe an oppgaven med å bygge dobbeltspor og jernbanebru. Derfor er det en del ting vi fortsatt ikke har svar på, men så fort entreprenør er på plass vil vi holde et nytt informasjonsmøte mellom dere og Bane NOR/entreprenør om den videre framdriften, sa prosjektleder i Bane NOR, Ronny Eirik Hansen.

En stor del av møtet dreide seg om de nye støyberegningene Bane NOR har fått utført for anleggsarbeidene med Minnevika bru. Presentasjonen fra møtet er tilgjengelig her på nettsiden. 

Prosjektet har også jevnlige møter med kommuneoverlegen i Eidsvoll, Eidsvoll kommunes planavdeling og miljørettet helsevern i Øvre Romerike. Dette er en møteserie hvor prosjektet informerer om status og hvordan Bane NOR kan ivareta nabolaget på best mulig måte. Prosjektet har også hatt et første møte med Langset skole om trafikksikkerhet.


Sikkerheten først

Nabolaget hadde flere spørsmål om hvordan tilgjengeligheten til Vorma og Mjøsa blir for fritidsbåter i forbindelse med byggingen av Minnevika jernbanebru. 

– Bane NOR vil ha mer informasjon om tilgjengelighet når entreprenør er valgt. Vi ønsker å være til minst mulig ulempe for nabolaget i anleggsfasen, men da må vi være helt sikre på at sikkerheten for båtfolket og de som jobber over og under vann med brua er ivaretatt. Anleggsområdet for Minnevika jernbanebru vil prege hele Minnevika og selv om det gjøres strenge sikringstiltak så er det også en risiko for at tunge gjenstander fra arbeidene med brua kan falle i vannet. Vi vil gjøre grundige sikkerhetsvurderinger når vi er kjent med hvordan entreprenør vil gripe arbeidsoppgaven an. Vi kommer tilbake med mer informasjon nærmere sommeren, sier Ronny Eirik Hansen.

Neste nabomøte blir før sommeren, når entreprenør er på plass.

Dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll er et stort og omfattende prosjekt, og en viktig brikke i intercity-utbyggingen på Østlandet. I 2023 åpner strekningen fra Eidsvoll til Langset for trafikk og da er det sammenhengende dobbeltspor helt fra Oslo S til Espa.