Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

Utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, fra Venjar til Eidsvoll nord, går som planlagt. Onsdag 4. september ble det markert ett års anleggsdrift og et infrastrukturprosjekt i rute.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR, Eidsvoll: Rundt 250 deltok på markeringen av 1 år siden byggestart av utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Anleggsarbedeidere fra entreprenøren fikk servert burgerlunsj på spuntplater av Bane NOR-ansatte. Foto: Per Huuse, Bane NOR

– Vi har gjennomført første året med anleggsdrift i prosjektet. Vi er i rute og vi har etablert en svært god sikkerhetskultur som bidrar til høy trivsel, motiverte anleggsarbeidere og et prosjekt uten skader med fravær. Det er vi svært godt fornøyd med, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR. 
 
Han konstaterer at det til sammen er det utført over 200 000 arbeidstimer ute på anlegget og cirka 170 anleggsarbeidere og funksjonærer har vært involvert i kortere eller lengre perioder.

HMS-statistikken viser at det jobbes sikkert og trygt. Og det er både Bane NOR og entreprenøren NCC svært godt fornøyd med. 

– At vi har fått etablert en solid sikkerhetskultur som gjør at vi unngår alvorlige hendelser, er svært viktig for både byggherren Bane NOR og for oss som entreprenør. God planlegging, dialog og samhandling og gode kontrollrutiner bidrar til at vi har klart å etablere en solid sikkerhetskultur, sier prosjektleder Geir Kildemo i NCC.  
 
Burgerlunsj 
Bane NOR inviterte til en utvidet lunsj og serverte hamburgere til alle som jobber på utbyggingsprosjektet med dobbeltspor gjennom Eidsvoll.  
 
– Dette er en markering for å takke alle involverte i prosjektet for innsatsen under det første året med anleggsdrift. Det har vært stor innsats og vi har klart å etablere en sikkerhetskultur som gir gode resultater, sier Hafstad i Bane NOR. 
 
Awareness Day 
Samtidig som det ble markert ett års anleggsdrift, arrangerte NCC sin årlige Awareness Day, hvor alle 16 500 ansatte i NCC-konsernet stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen sin. Under årets markering var det sikker adferd i prosjektene som ble diskutert. 
 
– Det er svært viktig for oss å arrangere Awareness Day. Skal vi opprettholde god sikkerhet i våre prosjekter, må vi bruke tid til å prate om sikkerhet og gjøre nødvendige endringer om det i diskusjonene kommer frem gode forslag eller vi avdekker ting som krever korrigeringer. Awareness Day bidrar derfor til å motivere alle våre ansatte, sier Geir Kildemo. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Bane Nor: Kommunikasjonsansvarlig Cecilie Gjørtz, mob. 92 88 13 47 

 

FAKTA

Dobbeltsporutbygging gjennom Eidsvoll etter 1 år:

  • Andel av prosjektet utført: 27 prosent
  • Arbeidstimer utført: Ca 200 000
  • Personell i prosjektet: Ca 170, yrkesarbeidere og funksjonærer
  • Masseforflytning: Ca 300 000 m3 jord utgravd og kjørt til deponi. Utgjør ca 40 prosent av totalt volum masseforflytning.
  • (I tillegg er matjord på et 440 000 kvadratmeter stort anleggsområde skrapet av og lagret under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen er ferdigstilt.)
  • Betong støpt: Ca 4 000 m3 av totalt 27 000 m3 – hovedsakelig brufundamenter/søyler, landkar, kulverter og teknisk bygg.
  • Armering: Utført ca 600 tonn av totalt 2 432 000 kg på anlegget.
  • Spunt: 22 000 m2
  • Boring av rørvegg: Så langt boret 5 260 m av totalt cirka 6 000 m.