Velkommen til byggestart på Eidsvoll

Velkommen til byggestart av den nordlige parsellen på Eidsvoll: Fra Eidsvoll nord til Langset.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR inviterer til offisiell markering av byggestart for nytt intercity-dobbeltspor på Eidsvoll og den 4,5 kilometer lange delstrekningen fra Eidsvoll nord til Langset.

Markeringen finner sted på boligriggen til Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC, og vi byr på pølse og lompe, kaker og kaffe til store og små, naboer, næringsliv og andre som er interesserte i utbyggingsprosjektet av dobbeltspor som gir plass til flere tog og flere avganger mellom Oslo og  Eidsvoll fra høsten 2023.

Velkommen!

 

PRAKTISK INFO OG PÅMELDING

Sted: Boligriggen til Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC, vis á vis Cirkle K, innkjøring fra fylkesvei 33 v/Minne.
Tid: Torsdag 5. september 2019 kl. 10.00
Påmelding: Innen onsdag 28. august. Send e-post til eidsvoll_utbygging@banenor.no

 

OM PROSJEKTET:
  • Vi skal bygge 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, én kort tunnel og tre korte bruer. I tillegg skal vi bygge Minnevika jernbanebru som blir 836 meter, og skal stå på svevende peler.
  • Budsjett: 2,2 mrd ekskl. mva
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC ANS
  • Kontraktinngåelse: 30. april 2019
  • Byggestart: 5. september 2019
  • Ferdigstilles: Høsten 2023
  • Fra Langset og videre nordover til Kleverud åpnet dobbeltsporet i 2015.