Utlyser konkurranse om matjordhåndtering og avskoging

Bane NOR har utlyst en konkurranse om avskoging og å fjerne matjord på eiendommer som blir berørt av dobbeltsporutbyggingen mellom Venjar og Langset. Arbeidene går i gang til våren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byggeleder i Bane NOR, Hanne Disch Kihle.

– Konkurransen ligger ute i Doffin med tilbudsfrist 15. februar, sier byggeleder i Bane NOR, Hanne Disch Kihle.

Håndtering av matjord og avskoging er en del av de forberedende arbeidene for utbyggingen av dobbeltspor fra Venjar til Langset i Eidsvoll.
– Fra mai til september i år skal matjord på eiendommer som blir berørt av utbyggingen tas av. Matjorda legges i ranker under anleggsperioden og tilbakeføres når arbeidene er ferdig. For noen områder ved Dytterud og Minnevika skal det avskoges for å gjøre områdene klare til hovedentreprenørenes arbeider starter opp i 2019, forteller Disch Kihle. Bane NOR er i dialog med de som blir berørt.  

I tillegg til matjordhåndtering og avskoging starter også arbeidet med å bevare den historiske hagen ved Eidsvoll prestegård. Her skal enkelte busker, trær og stauder bevares og/eller oppformeres slik at hagen kan reetableres når arbeidene med Wergelandstunnelen er ferdig.

– Bane NOR har valgt å skille ut matjordhåndtering, avskoging og bevaringen av prestegårdshagen som en egen entreprise for å ha mest mulig kontroll på arbeidene som skal gjøres. Matjord er en viktig ressurs og prestegårdshagen har en unik og lang historie. Det er viktig for oss å håndtere dette på best mulig under byggeperioden, avslutter Disch Kihle.