Tildeler kontrakten for nytt dobbeltspor på Intercity-prosjekt

Bane NOR tildeler kontrakten for byggingen av nytt dobbeltspor på Intercity-prosjektet Venjar-Langset til NCC Norge AS. Denne kontrakten dekker strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord.

Ålborgvegen jernbanebru og løsmassetunnelen Wergelandstunnelen er en del av kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord, og tas i bruk i 2022. (Illustrasjon: Bane NOR)

– Etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte, så tildeler vi i dag kontrakten til NCC Norge AS. Dermed er vi ett viktig skritt nærmere byggestart til høsten, sier prosjektsjef Rønnaug-I. Resset i Bane NOR.

Kontraktsummen er på 1 625 694 594 kroner eks. mva. Med i konkurransen var også AF Gruppen Norge AS, BetonmastHæhre Anlegg AS, Peab Anlegg AS og Veidekke Entreprenør AS.

– Vi er godt fornøyde med interessen for kontrakten i markedet og samarbeidet med tilbyderne underveis i prosessen, som har vart siden november 2017, forteller Resset.  

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer lang og er en del av Gardermobanen.
 
Kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen. Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. I tillegg skal det bygges en løsmassetunnel på 380 meter, flere konstruksjoner og gjøres jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Det skal også flyttes over en million kubikkmeter masser på anlegget.

Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

Konkurranse Eidsvoll nord-Langset
Intercity-prosjektet består av to NS8405-kontrakter. Bane NOR avlyste den andre konkurransen for byggingen av dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset 21. juni 2018.

– I den konkurransen oppnådde vi ikke tilstrekkelig konkurranse og var derfor nødt til å avlyse, sier Resset. Bane NOR er i gang med å gjennomgå kvalifikasjonskravene og se om det kan gjøres noen justeringer.

Eidsvoll nord-Langset omfatter byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika bru på rundt 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes på anlegget. Dobbeltsporet tas i bruk høsten 2023 og kontraktarbeidene skal være fullført siste halvdel av 2024.