Tar vare på matjorda i Eidsvoll

Arbeidene med å ta vare på og legge matjorda i ranker langs det framtidige dobbeltsporet i Eidsvoll er i gang. Dermed er også de første spadetakene for det nye dobbeltsporet tatt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byggeleder i Bane NOR, Hanne Disch Kihle og formann i Carl C. Fon, Thomas Thorsvik, tar hånd om matjorda mellom Venjar og Langset. (Foto: Bane NOR)

Det er entreprenør Carl C. Fon fra Sandefjord som har fått oppdraget mellom Venjar og Langset. Her skal matjorda, som ligger innenfor anleggsområdet på den enkelte eiendom, tas av og legges i ranker langs kanten av anleggsområdet. Dermed kan jorda legges tilbake igjen når det nye dobbeltsporet står helt ferdig.

– I dette byggeprosjektet har vi valgt å ha en egen kontrakt for å sikre at vi tar vare på matjorda, som er en viktig ressurs for en jordbrukskommune som Eidsvoll. Målet vårt er å få en så rask tilbakeføring av jordene som mulig, etter at dobbeltsporet er helt ferdig i 2023 og vi kan legge matjorda tilbake igjen, sier byggeleder i Bane NOR, Hanne Disch Kihle.

Hovedarbeidene nærmer seg
Framover skal rundt 430 mål med matjord fjernes fra Venjar i sør til Langset i nord. Bane NOR er i kontakt med grunneierne dette gjelder. Arbeidene pågår fram til høsten 2018.

De forberedende arbeidene som nå er i gang markerer også de første synlige spadetakene for det nye dobbeltsporet i Eidsvoll. Til høsten går hovedarbeidene med dobbeltsporet i gang mellom Venjar og nord for Eidsvoll stasjon, mens hovedarbeidene herfra og videre nordover til Langset går i gang før sommeren 2019.

Når hovedentreprenør for dobbeltsporutbyggingen mellom Venjar og Eidsvoll er på plass skal det bygges anleggsveg ved Venjar, der hvor matjorda er i ferd med å ryddes vekk. På andre eiendommer mellom Venjar og Langset har Bane NOR ervervet grunn for å gjøre plass til det nye dobbeltsporet og bruer og underganger som skal bygges. Her skal også matjorda tas vare på.

Tar vare på gullet
Entreprenør er godt i gang og har fått godt og tørt vær i oppstarten. For å gjøre arbeidene brukes en dozer, som tar av matjordlaget og dytter det i hauger, og en gravemaskin, som danderer jorda i fine ranker. Alle anleggsmaskinene gjøres rene før de flyttes til en annen eiendom. Dette for å hindre eventuell spredning av for eksempel floghavre til andre eiendommer.

– Dozeren vi bruker kjører på brede belter. Med brede belter minsker vi marktrykket slik at vi ikke ødelegger fuktighetsgrunnlaget i jorda for bonden etterpå. Jeg er selv bonde, og dozersjåføren vår er også bonde. Vi vet hvor viktig dette arbeidet er for å ta vare på det gullet som matjorda er, sier formann i Carl C. Fon, Thomas Thorsvik.

For å minske marktrykket for ikke å ødelegge fuktighetsgrunnlaget i jorda brukes en dozer med brede belter. Matjorda legges i ranker langs kanten av anleggsområdet. (Foto: Bane NOR)