Tar vare på matjorda i byggefasen

Bane NOR har inngått avtale med entreprenørselskapet Carl C. Fon fra Sandefjord om håndtering av matjord og avskoging mellom Venjar og Langset, og bevaring av prestegårdshagen.

Avdelingsleder Dagfinn Evensen i Carl. C. Fon og prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug Resset med ferdig signert avtale for matjordhåndtering i Eidsvoll. (Foto: Bane NOR)

Bane NOR har valgt å skille disse arbeidene ut som en egen entreprise for å ha best mulig kontroll på matjorda under byggeperioden. Kontraktsummen er på 14 332 278 kroner eks. mva.

– Vi skal bygge dobbeltspor i et landbruksområde, og her er matjorda en viktig ressurs vi må ta vare på. Matjorda på de berørte eiendommene tas av i løpet av sommeren i år, legges i ranker i anleggsperioden og tilbakeføres når arbeidene er ferdig, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug I. Resset. 

– Dette er et spennende oppdrag som passer oss godt, i områder som er viktige og som skal håndteres varsomt, sier avdelingsleder i Carl C. Fon, Dagfinn Evensen, som ser fram til å gå i gang med arbeidene.

Til sommeren/høsten går arbeidet med å rydde skog langs Minnevika og på Dytterud i gang.
På Eidsvoll prestegård, hvor byggegropa til løsmassetunnelen skal graves ut, skal enkelte busker, stauder og trær bevares, og oppformeres slik at prestegårdshagen kan reetableres når tunnelen er ferdig. Dette arbeidet settes i gang til våren/sommeren.