Tar vare på matjorda i byggefasen

Bane NOR har inngått avtale med entreprenørselskapet Carl C. Fon fra Sandefjord om håndtering av matjord og avskoging mellom Venjar og Langset, og bevaring av prestegårdshagen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Avdelingsleder Dagfinn Evensen i Carl. C. Fon og prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug Resset med ferdig signert avtale for matjordhåndtering i Eidsvoll. (Foto: Bane NOR)

Bane NOR har valgt å skille disse arbeidene ut som en egen entreprise for å ha best mulig kontroll på matjorda under byggeperioden. Kontraktsummen er på 14 332 278 kroner eks. mva.

– Vi skal bygge dobbeltspor i et landbruksområde, og her er matjorda en viktig ressurs vi må ta vare på. Matjorda på de berørte eiendommene tas av i løpet av sommeren i år, legges i ranker i anleggsperioden og tilbakeføres når arbeidene er ferdig, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug I. Resset. 

– Dette er et spennende oppdrag som passer oss godt, i områder som er viktige og som skal håndteres varsomt, sier avdelingsleder i Carl C. Fon, Dagfinn Evensen, som ser fram til å gå i gang med arbeidene.

Til sommeren/høsten går arbeidet med å rydde skog langs Minnevika og på Dytterud i gang.
På Eidsvoll prestegård, hvor byggegropa til løsmassetunnelen skal graves ut, skal enkelte busker, stauder og trær bevares, og oppformeres slik at prestegårdshagen kan reetableres når tunnelen er ferdig. Dette arbeidet settes i gang til våren/sommeren.