Stenger Ålborgvegen ut anleggsperioden

Ålborgvegen mellom Eidvangvegen og jernbanebrua over Andelva stenges ut anleggsperioden i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor. Omkjøring blir via Finstadvegen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ålborgvegen er gjennomfartsveg for en del trafikk, også skoletransport.
Nå starter anleggsarbeidene med å bygge anleggsveger og deponi langs Ålborgvegen, og etter det vil selve byggearbeidene av dobbeltsporet og den nye Ålborgvegen jernbanebru gå i gang. Vegen er smal og vil bli preget av tett anleggstrafikk, store anleggsmaskiner  og massetransport.

Ålborgvegen blir et anleggsområde hvor kun anleggstransport får bevege seg. Det ligger grundige sikkerhetsvurderinger bak stengningen. Her har NCC og Bane NOR også hatt Eidsvoll kommune med på råd. 

Det blir derfor nødvendig å holde denne delen av Ålborgvegen stengt fra nå og ut anleggsperioden i 2021, med forbehold om at det kan bli kortere eller lengre.

Så langt det er framkommelig vil Bane NOR og NCC se på muligheten for å holde Ålborgvegen åpen i periodene hvor entreprenør har ferie. Det vil si juleferie, påskeferie og fellesferie. Dette vil vi komme tilbake til.

Siden 22. oktober har Ålborgvegen mellom Eidvangvegen og jernbanebrua over Andelva vært midlertidig stengt for all annen trafikk enn anleggstrafikk mens entreprenør NCC har gjort hogstarbeider.

Mye nedbør bidro til at hogstarbeidet ble mer omfattende enn hva som var kjent på forhånd og det ble behov for å holde vegen stengt lengre enn opprinnelig planlagt.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for dere som blir berørt.