Skal kontrollmåle langs det nye dobbeltsporet

Bane NOR har signert avtale med Geoplan 3D om kontrollmåling av det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset i Eidsvoll. Blant annet skal Geoplan 3D holde oversikten over den betydelige mengden med masser som skal flyttes på prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug-I. Resset og daglig leder i Geoplan 3D, Odd Erik Mjørlund.

– Det skal flyttes omtrent 2,5 millioner kubikkmeter med masser mellom Venjar og Langset. Det er en stor jobb og Geoplan 3D skal blant annet kvalitetssikre at dette arbeidet går som vi har planlagt. De kjenner området godt, etter å ha vært engasjert på Fellesprosjektet mellom Langset og Strandlykkja. Vi er fornøyde med å ha Geoplan 3D med på laget, sier prosjektsjef Rønnaug-I. Resset.

Avtalen er på 23,7 millioner kroner eks. mva. og varer fram til det nye dobbeltsporet står helt ferdig i 2023.

I gang samme dag
Avtalen ble signert av prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug-I. Resset og daglig leder i Geoplan 3D, Odd Erik Mjørlund. Samme dag var selskapet, som holder til på Kapp, i gang med å scanne dobbeltsportraseen med droner, før det vokser til med løv og gress for sommeren. Det blir en ny runde med overflatescanning til høsten etter at løvet har falt av trærne.

Med dronene lages ortofoto, et georeferert bilde som inneholder informasjon om hvordan alt ligger i det virkelige terrenget.

– For oss betyr denne jobben svært mye. Den kommer til å gi oss spennende utfordringer samtidig som vi har lang erfaring med lignende jobber. Vi føler oss derfor trygge på at vi skal kunne løse jobben på en svært tilfredsstillende måte. Vi var også i den heldige situasjonen at vi klarte å frigjøre det rette mannskapet og kunne dermed tilby de helt rette ingeniørene. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette prosjektet, sier Odd Erik Mjørlund.

Løser viktige oppgaver for prosjektet
I forbindelse med håndteringen av matjorda i byggefasen har Geoplan 3D fått en viktig oppgave med å stikke ut hvor bonden fortsatt kan dyrke videre i anleggsperioden, og hvor matjorda skal tas av og legges bort, slik at den ikke bli berørt av hovedarbeidene.

I tillegg til oppfølging av matjordsentreprisen vil hoveddelen av arbeidene involvere kvalitetskontroll rettet mot innmåling og geometrisk kontroll av blant annet kontaktledning, spor, konstruksjoner, skjæringer og fyllinger i hovedkontrakten, og utføre mengdeberegninger og delta på mengdeoppgjør.