Signerte for dobbeltspor til Eidsvoll

Bane NOR har signert kontrakt med NCC Norge AS for byggingen av nytt dobbeltspor på den ni kilometer strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR ved konsernsjef Gorm Frimannslund (f.v.) og prosjektsjef Rønnaug-I. Resset ser fram til samarbeidet med NCC, her ved divisjonsleder Per Jonsson. (Foto: Øystein Grue, Jernbanemagasinet).

Kontrakten ble signert av Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og divisjonsleder for Civil Engineering i NCC Norge AS, Per Jonsson. Seremonien foregikk midt blant de reisende på Oslo S. I 2022 står det nye dobbeltsporet på plass og da er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Eidsvoll stasjon.

– Bane NOR skal levere et sammenhengende dobbeltspor gjennom Eidsvoll i 2023 og videre til Åkersvika i 2026 til det norske folk. I enden av dette prosjektet står det togreisende som vil få en raskere reisevei og en bedre reisehverdag. Dobbeltsporet vi skal bygge i Eidsvoll er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026, sa Gorm Frimannslund i Bane NOR. 

Første kontrakt i Bane NOR
På oppdrag fra Bane NOR skal NCC bygge dobbeltspor langs Gardermobanen og den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Kontraktssummen er på 1,625 milliarder kroner eks. mva. og omfatter også en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Det skal også flyttes over én million kubikkmeter masser på anlegget. Byggestart for arbeidene er mot slutten av 2018.

– Dette er den første store utbyggingskontrakten vi inngår etter at vi ble Bane NOR, så dette er en stor milepæl. Alt ligger til rette for et godt samarbeid med NCC om denne utbyggingen, sa Frimannslund til de fremmøtte.

– Dette prosjektet er viktig for oss og vi ser fram til å samarbeide med Bane NOR. Vi er med på en historisk viktig satsning på jernbaneutbyggingen i Norge. Datterselskapet vårt Carl C. Fon er allerede i gang med de forberedende arbeidene Eidsvoll for å legge til rette for at hovedarbeidene kan gå i gang, sa Per Jonsson i NCC.

Ser fram til byggestart
Prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug-I. Resset leder prosjektorganisasjonen på vel 50 medarbeidere på Eidsvoll som gjør seg klare til byggestart.
– Etter mange års planlegging ser vi fram til å komme i gang med anleggsarbeidene. Vi har flere utfordringer som skal løses underveis. Anleggsarbeidene vil skje tett på eksisterende jernbanespor i drift og vi har en utfordrende faseplan som ivaretar at Eidsvoll stasjon er i drift gjennom hele byggeperioden. Grunnforholdene og ravinelandskapet fra Venjar til Eidsvoll stasjon er også krevende, men fritt for kvikkleire, forteller Resset. 

Videre utbygging i Eidsvoll
Dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll er delt i to hovedentrepriser. Prekvalifiseringen for utbyggingen videre nord for Eidsvoll stasjon til Langset i gang. Frist for prekvalifisering for Eidsvoll nord-Langset er 12. september.

På denne strekningen skal det bygges 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes i forbindelse med utbyggingen. Bane NOR planlegger å inngå kontrakt med entreprenør våren 2019, med byggestart sommeren 2019. I 2023 åpner denne siste delen av dobbeltsporet, og da er det sammenhengende dobbeltspor gjennom hele Eidsvoll.

Fra Langset og videre nordover til Kleverud åpnet dobbeltsporet i 2015.