Prekvalifisering for Eidsvoll nord-Langset avlyses

Grunnet manglende konkurranse avlyser Bane NOR prekvalifiseringen for byggingen av det nye dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utførelsesentreprisen for Eidsvoll nord-Langset omfatter byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes på anlegget. 

Minnevika jernbanebru blir Norges lengste jernbanebru og skal bygges på svevende pæler over Minnevika.

– Det er en stor konstruksjon og oppgaven med å bygge den er omfattende og sammensatt. Vi antar at dette, sammen med et travelt anleggsmarked, kan være årsak til at få tilbydere har ønsket å prekvalifisere seg. Vi har ikke oppnådd tilstrekkelig konkurranse og vi er derfor nødt til å avlyse, sier prosjektsjef for dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll, Rønnaug-I. Resset.

Bane NOR ønsker ikke å si hvem som har søkt kvalifisering.

I første omgang vil Bane NOR ta en gjennomgang av kvalifikasjonskravene og se om det kan gjøres noen justeringer.

Venjar-Eidsvoll nord kontrakten under forhandling
- Kontrakten for dobbeltsporet fra Venjar til Eidsvoll nord er fortsatt under forhandling. Her er Bane NOR i forhandlinger med de aktuelle tilbyderne. Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Eidsvoll nord er planlagt tatt i bruk i 2022. Planlagt ferdigstillelse av dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset endres ikke og planen er å ta det i bruk 2023, sier Resset.