Prekvalifisering for Eidsvoll nord-Langset avlyses

Grunnet manglende konkurranse avlyser Bane NOR prekvalifiseringen for byggingen av det nye dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset.

Utførelsesentreprisen for Eidsvoll nord-Langset omfatter byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes på anlegget. 

Minnevika jernbanebru blir Norges lengste jernbanebru og skal bygges på svevende pæler over Minnevika.

– Det er en stor konstruksjon og oppgaven med å bygge den er omfattende og sammensatt. Vi antar at dette, sammen med et travelt anleggsmarked, kan være årsak til at få tilbydere har ønsket å prekvalifisere seg. Vi har ikke oppnådd tilstrekkelig konkurranse og vi er derfor nødt til å avlyse, sier prosjektsjef for dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll, Rønnaug-I. Resset.

Bane NOR ønsker ikke å si hvem som har søkt kvalifisering.

I første omgang vil Bane NOR ta en gjennomgang av kvalifikasjonskravene og se om det kan gjøres noen justeringer.

Venjar-Eidsvoll nord kontrakten under forhandling
- Kontrakten for dobbeltsporet fra Venjar til Eidsvoll nord er fortsatt under forhandling. Her er Bane NOR i forhandlinger med de aktuelle tilbyderne. Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Eidsvoll nord er planlagt tatt i bruk i 2022. Planlagt ferdigstillelse av dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset endres ikke og planen er å ta det i bruk 2023, sier Resset.