Nyhetsbrev fra prosjektet våren 2018

"Byggestart nærmer seg" er budskapet fra prosjektet denne våren. "Rundt 40 prosjektmedarbeidere planlegger på detaljnivå, og for hver dag vet vi enda litt mer om hva som skjer videre" sier prosjektsjef Rønnaug I. Resset i nyhetsbrevet om det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset.

I nyhetsbrevet for våren 2018 kan dere lese mer om: 

  • Status fra prosjektsjef Rønnaug I. Resset
  • Matjord og avskoging
  • Ålborgvegen stenges
  • Vormtråkk
  • Minnevika bru og båttrafikk
  • Ulemper i byggefasen
  • Arkeologiske undersøkelser

Alle som bor innenfor planområdet vil få nyhetsbrevet i postkassa.