Nabovarsel om arbeid ved Kråkvål

For å gjøre klar til Bane NORs bygging av nytt dobbeltspor skal Eidsiva Nett AS flytte ei mast og bygge to nye høyspentlinjer som ligger i den nye dobbeltsportraseen på Kråkvål.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet har startet og forventes fullført ved årsskiftet 2018. Det skal transporteres inn masser og materialer via Setrevegen og Kråkvålvegen, og i den nye dobbeltsportraseen vil lastebiler, beltegående kjøretøy og gravelaster være i sving.

Kartet viser Kråkvål-jordet med transformatorstasjonen øverst til venstre. Det som er markert grønt på kartet er Bane NORs område og den framtidige dobbeltsportraseen. Innenfor dette området skal Eidsiva Nett flytte ei høyspentmast og bygge nytt strømnett.

Eidsiva i gang med større prosjekt
Eidsiva Netts arbeid på Kråkvål er en del av et større prosjekt med å bygge to nye høyspentlinjer. Den ene er fra Minne transformatorstasjon og til Engerfjellet i Nord-Odal. Den andre krysser Vorma og går mot Stange kommune. Arbeidet utføres av både Eidsiva Nett og Laje Entreprenør, som bygger høyspentlinjen over Vorma. Arbeidet med linjene skal være ferdig i løpet av 2019.

Arbeidstid og nattarbeid
Arbeidstiden på Bane NORs område blir fra 07:00 til 19:00 fra mandag til fredag.
Det kan også forventes nattarbeid natt til 11. november, 2. desember og 9. desember, med en arbeidstid fra 22:00 til 07:00. Da skal det strekkes ledninger over dagens jernbane. Disse arbeidene krever strømstans på jernbanen og må derfor utføres når det er togfrie tider om natten.
I disse arbeidene kan det forventes motordur fra lastebiler, beltegående kjøretøy og gravelaster.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for omgivelsene.

Se vedlagte nyhetsbrev for mer informasjon.