Inviterer til ny konkurranse

Bane NOR og Intercity prosjektet Venjar-Langset inviterer på nytt til konkurranse om byggingen av nytt dobbeltspor fra Eidsvoll nord til Langset. Kontrakten er en utførelsesentreprise.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Grunnet manglende konkurranse avlyste Bane NOR prekvalifiseringen for byggingen av strekningen Eidsvoll nord-Langset den 21. juni 2018.

– Vi har gjort noen justeringer i kvalifikasjonskravene og håper å tiltrekke oss flere interesserte tilbydere i denne runden, slik at vi oppnår tilstrekkelig konkurranse. Justeringene vi har gjort er å tydeliggjøre de økonomiske kvalifikasjonskravene, som driftsresultat og gjeldsgrad, sier Rønnaug-I. Resset, prosjektsjef i Bane NOR. 
Bane NOR ønsker ikke å oppgi hvor mange eller hvem som søkte kvalifisering i forrige runde.

Utførelsesentreprisen for Eidsvoll nord-Langset omfatter byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes i forbindelse med utbyggingen. Minnevika jernbanebru blir Norges lengste jernbanebru og skal bygges på svevende pæler over Minnevika.

Kvalifiserte leverandører blir invitert videre i løpet av oktober 2018.  Framdriften i prosjektet er uendret. Innstillingen for hvem som får oppdraget med å bygge skal være klar i mars i 2019. Byggestart er før sommeren 2019, og dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset tas i bruk i slutten av 2023. Kontraktarbeidene skal være fullført siste halvdel av 2024.

Konkurransen er kunngjort i konkurransegjennomføringsverktøyet TendSign samt i Doffin og TED.

Venjar-Eidsvoll nord er meddelt 

Nylig tildelte Bane NOR den første av de to dobbeltsporkontraktene i Eidsvoll, fra Venjar til Eidsvoll nord til NCC Norge AS. Les mer om tildelingen. Byggearbeidene går i gang høsten 2018 og det nye dobbeltsporet fra Venjar til Eidsvoll nord er planlagt tatt i bruk i 2022, sier Resset.