Informerte om anleggsaktivitetene for første halvår 2019

Onsdag informerte Bane NOR og NCC naboer mellom Venjar og Eidsvoll stasjon om status i dobbeltsporprosjektet og hvilke anleggsaktiviteter som kan forventes det første halvåret i 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rundt 25 naboer hadde møtt fram i Bane NORs kantine i Botshaugtangen 94. Her følger en kort oppsummering av møtet. 
Presentasjonen som ble vist i møtet finner dere her.

Bane NOR og NCC informert blant annet om noe av det som har blitt gjort siden forrige nabomøte 8. oktober:

 • Entreprenør har blant annet rigget seg til i området med kontorer (Dønnum, Prestegårdsjordet, Eidsvoll stasjon) og boligrigg (Minnesund).
  NCC har bygget anleggsveger, forbereder deponier, gjort hogstarbeider og rigget seg til med anleggsområder langs jernbanen.
  Fra nå av blir det full produksjon i anlegget og stor aktivitet som nabolaget vil legge merke til.

 • Ålborgvegen er stengt for all annen trafikk enn anleggstrafikk ut anleggsperiodenÅlborgvegen blir et anleggsområde hvor kun anleggstransport får bevege seg. Det ligger grundige sikkerhetsvurderinger bak stengningen. Her har NCC og Bane NOR også hatt Eidsvoll kommune med på råd. 

 • Byggestart ble markert 26. november med samferdselsministeren til stede.

 • Bane NOR og transportentreprenør Tom Wilhelmsen gjennomførte trafikksikkerhetsdager for 550 elever i november.

 • Bane NOR, skolene i Eidsvoll og skolekontoret samarbeider om drosjeskyss for de elevene hvor skolevegen blir berørt av vår massetransport og hvor det ikke er trafikksikkerhetstiltak per i dag. 

 • Vi vil også gjøre justeringer ved gangvegen ved Eidvangvegen/Camilla Colletts veg og ved Dønnumskia skal fotgjerngerfeltet flyttes.  

 • Vi informerte om at det vil være stans i togtrafikken på Gardermobanen og/eller Dovrebanen for natt- og helgearbeider flere perioder i 2019:
  • fra 19. til 22. januar
  • fra 2. til 4. mars
  • fra 4. til 5. mai
  • fra 8. til 15. juni
  • fra 17. til 19. august
  • fra 14. til 16. september
 • Vi informerte om hvilke støyende arbeider som skal utføres den første arbeidshelga fra 19. til 22. januar. De nærmeste naboene til de støyende arbeidene har fått tilbud om alternativ overnatting, det vil si at Bane NOR organiserer overnatting på hotell (Letohallen).

 • NCC presenterte hvilke arbeider som kan forventes dette halvåret.
  Bane NOR lager et nyhetsbrev med en oversikt og mer informasjon om dette som deles ut til nabolaget ved månedsskiftet januar/februar. Nyhetsbrevet gjøres også tilgjengelig her på nettsiden. 

 • Neste informasjonsmøte blir torsdag 28. mars fra 18:00 til 19:30 i Bane NORs kantine i Botshaugtangen 94.

 • Vi oppfordrer også til å abonnere på tilbudet vårt om å få informasjon om prosjektet på SMS. Her informerer vi om informasjonsmøter, anleggsarbeider og eventuelle avvik.

  Ønsker du nyhetsvarslinger om Venjar-Eidsvoll stasjon, send VEN til 26112.
  Ønsker du nyhetsvarslinger om Eidsvoll stasjon-Langset, send ENL til 26112.

  Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende VEN STOPP eller ENL STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.