Varsel om prøvepeling i Minnevika

Etter påske rigger den danske entreprenøren Aarsleff Rail AS seg til nedenfor Minnesund stasjon og i mai begynner arbeidene med å prøvepele for den nye jernbanebrua over Minnevika. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bakgrunn for arbeidene
Resultatene fra grunnundersøkelsene i Vorma viser at det er mye løsmasser og langt ned til fjell i Minnevika, derfor skal byggemetoden med svevende peler, friksjonspeler som ikke hviler på fast fjell, brukes på Minnevika jernbanebru.
Før arbeidene med den 860 meter lange brua kan starte i 2019 må det prøvepeles for å kartlegge bæreevnen til pelene over tid og hvordan pelingen best skal utføres når hovedarbeidene går i gang.

Om arbeidene
Aarsleff Rail skal utføre arbeidene for Bane NOR og entreprenøren rigger seg til på nedsiden av jernbanekulverten ved Minnesund stasjon fra 18. april.
Prøvepelingen går i gang i mai. Arbeidene tar rundt åtte uker og skjer på Bane NORs regulerte område på land rundt 20-30 meter fra Vorma.

Arbeidet består i å etablere et riggområde og kjøre inn pukk for å lage et bæreunderlag for peleriggen. I mai går arbeidene med pelingen i gang, hvor peleriggen skal ramme ned to stålrørspeler, med en diameter på 40 centimeter, 40 meter ned i grunnen. I tillegg skal disse stålrørene omkranses av seks forankringspeler, som skal bære et såkalt belastningsarrangement for å måle bæreevnen til pælene og hvordan de setter seg i løpet av det neste året. Disse målingene skal Aarsleff Rail gjennomføre i etapper med ca tre måneders mellomrom. Målingene hver tredje måned støyer ikke.

For å få rammet stålrørene ned i grunnen skal det brukes en pelerigg med et lodd som veier seks tonn. Dette vil medføre støy og høy lyd for nabolaget når loddet treffer røret. Loddet vil ha en økende fallhøyde etter hvert som pelen drives ned i grunnen, det kan derfor forventes at støyen tiltar etter hvert som rammingen pågår. Hver pel forventes å ta rundt to dager å oppføre.

Arbeidstiden blir fra 07:00 til 19:00 fra mandag til fredag. Ved behov kan entreprenør utføre mindre støyende arbeider på lørdager.

Kommuneoverlegen i Eidsvoll er informert om arbeidene.

Informasjonsmøte 18. april
Bane NOR inviterer naboer mellom Eidsvoll stasjon og Langset til et informasjonsmøte om dobbeltsporutbyggingen, hvor også informasjon om arbeidene med prøvepelingen står på agendaen. Møtet finner sted tirsdag 18. april fra 18:00 til 19:30 i Bane NORs kontorrigg nord for Eidsvoll stasjon og Unibuss, i Botshaugtangen 94.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:
• Christer Larsen, byggeleder for arbeidene: larsch@banenor.no  
• Odd-Arvid Rønning, nabokontakt: ronnod@banenor.no, 958 24 160
• e-post: venjar.soerli@banenor.no