Inviterer til konkurranse for nytt dobbeltspor i Eidsvoll

Bane NOR inviterer til konkurranse for byggingen av nytt dobbeltspor fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik kan løsmassetunnelen Wergelandstunnelen og Ålborgveien jernbanebru se ut når prosjektet er fullført i 2023.

Kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord omfatter rundt ni kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor, flere konstruksjoner, en løsmassetunnel på rundt 400 meter og tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Strekningen er en del av både Gardermobanen og Dovrebanen.

Kvalifiserte leverandører blir invitert videre i februar 2018 og i september/oktober 2018 skal innstillingen for hvem som får oppdraget med å bygge være klar. Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

– Prosjektet er i rute og etter intensiv planlegging er vi selvsagt spente på responsen fra markedet. Dette er en fire kilometer lang strekning hvor ny infrastruktur skal bygges tett på eksisterende mens togtrafikken går som normalt. Her er det både utfordringer og spennende muligheter, sier prosjektsjef for Venjar-Langset, Rønnaug I. Resset. 

Hun legger til at prosjektet håper på en investeringsbeslutning i Stortinget mot slutten av 2017.

Prosjektet består av rundt 50 medarbeidere og holder til i ny brakkerigg nord for Eidsvoll stasjon.
De arkeologiske undersøkelsene langs strekningen er avsluttet og forberedende arbeider med matjordhåndtering er under planlegging.

Konkurranse Eidsvoll nord-Langset
Det nye dobbeltsporet skal fortsette langs Dovrebanen nord for Eidsvoll og opp til Langset hvor nytt dobbeltspor åpnet for trafikk i desember 2015. Konkurransen for Eidsvoll nord-Langset kunngjøres i april/mai 2018, og innstillingen for denne strekningen skal være klar i februar/mars 2019. 

Strekningen omfatter nytt dobbeltspor, mindre bruer og Minnevika bru på rundt 836 meter, som vil være Norges lengste jernbanebru fram til Tangenvika bru på 1070 meter bygges i fremtiden. Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2023 og kontraktarbeidene skal være fullført siste halvdel av 2024.