Fremdriftsplan for hovedarbeidene i Eidsvoll

Arbeidene med kontraktene for de to entreprisene for nytt dobbeltspor i Eidsvoll nærmer seg sluttfasen. Her følger en fremdriftsplan som viser milepæler fram til kontraktene er tildelt og fram til prosjektene skal være avsluttet.

Fremdriftsplan Venjar-Eidsvoll-Langset:  

  • Godkjent budsjett i Stortinget, slutten av 2017
  • Kunngjøring av konkurranse Venjar-Eidsvoll nord, oktober/november 2017
  • Innstilling klar Venjar-Eidsvoll nord, september/oktober 2018
  • Kunngjøring konkurranse Eidsvoll nord-Langset, april/mai 2018
  • Innstilling klar Eidsvoll nord-Langset, februar/mars 2019
  • Ibruktakelse Venjar-Eidsvoll nord, høsten 2022
  • Kontraktsarbeider fullført Venjar-Eidsvoll nord, sommer 2023
  • Ibruktakelse Eidsvoll nord-Langset, høsten 2023
  • Kontraktsarbeider fullført Eidsvoll nord-Langset, midten av/slutten av 2024