Fremdriftsplan for hovedarbeidene i Eidsvoll

Arbeidene med kontraktene for de to entreprisene for nytt dobbeltspor i Eidsvoll nærmer seg sluttfasen. Her følger en fremdriftsplan som viser milepæler fram til kontraktene er tildelt og fram til prosjektene skal være avsluttet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fremdriftsplan Venjar-Eidsvoll-Langset:  

  • Godkjent budsjett i Stortinget, slutten av 2017
  • Kunngjøring av konkurranse Venjar-Eidsvoll nord, oktober/november 2017
  • Innstilling klar Venjar-Eidsvoll nord, september/oktober 2018
  • Kunngjøring konkurranse Eidsvoll nord-Langset, april/mai 2018
  • Innstilling klar Eidsvoll nord-Langset, februar/mars 2019
  • Ibruktakelse Venjar-Eidsvoll nord, høsten 2022
  • Kontraktsarbeider fullført Venjar-Eidsvoll nord, sommer 2023
  • Ibruktakelse Eidsvoll nord-Langset, høsten 2023
  • Kontraktsarbeider fullført Eidsvoll nord-Langset, midten av/slutten av 2024