Aarsleff Rail skal prøvepele i Minnevika

Det danske entreprenørselskapet Aarsleff Rail AS har fått oppdraget av Bane NOR med å prøvepele for den nye jernbanebrua over Minnevika. Avtalen, som nylig ble signert, er på åtte millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NORs prosjektsjef Erik Pascal Johansen (til høyre) og Atle Larsen i Aarleff Rail AS under signeringen på prosjektets brakkerigg på Eidsvoll. 

– Vi er glade for å ha med en erfaren entreprenør som Aarsleff Rail med på laget. Resultatene fra grunnundersøkelsene i Vorma viser at det er mye løsmasser og langt ned til fjell i Minnevika, derfor skal byggemetoden med svevende peler brukes på Minnevika jernbanebru. Men før det skal Aarsleff Rail bistå oss i å prøvepele slik at vi blir bedre kjent med hvordan de fremtidige brufundamentene vil oppføre seg, sier fungerende prosjektsjef for Venjar-Langset, Erik Pascal Johansen.

Dobbeltsporutbyggingen fra Venjar til Langset går i gang i 2018, og i 2019 starter arbeidene med Norges nest lengste jernbanebru ved Minnesund. Brua blir 860 meter lang og skal bygges på svevende peler, det vil si friksjonspeler som ikke hviler på fast fjell. Byggetiden for brua blir rundt fire år. 

Første arbeider i Norge
For Aarsleff Rail er dette den første norske kontrakten for selskapet, og avdelingsleder i Norge, Atle Larsen ser fram til å gå i gang med arbeidene for Bane NOR.

– Vi synes det er veldig spennende å få være med i oppstartsfasen av et så viktig prosjekt som dette. Som en stor entreprenør vet vi utmerket godt hvor viktig det er at prosjekteringsunderlag er godt gjennomarbeidet, og at et godt stykke arbeid her er svært betydningsfullt for hele gjennomføringen av prosjektet. Vi innehar således en stor respekt for det prosjekterende miljøet, og vårt fokus vil være å levere et så optimalt underlag for dem som mulig, sier Larsen.

Rammes ned i grunnen
Like etter påske i år rigger entreprenøren seg til på nedsiden av jernbanekulverten ved Minne stasjon, og starter prøvepelingen i begynnelsen av mai. Arbeidene tar rundt åtte uker og skjer på land på Bane NORs regulerte område rundt 20-30 meter fra Vorma.
Her skal to stålrørspeler med en diameter på 40 centimeter rammes 40 meter ned i grunnen. For å få rammet pelene ned skal det brukes en pelerigg med et lodd som veier seks tonn. Itillegg skal disse stålrørene omkranses av seks forankringspeler, som skal bære et belastningsarrangement for å måle bæreevnen til pelene over tid og hvordan de setter seg i løpet av det neste året. Disse målingene skal Aarsleff Rail gjennomføre med tre måneders mellomrom.