Vedtatt reguleringsplan Venjar-Eidsvoll stasjon

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Gardermobanen fra Venjar til Eidsvoll stasjon, ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 6. september 2016.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Akershus

Eventuell klage må sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 12. november 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Vedtatt reguleringsplan - bestemmelser

Sammenstilling av høringsuttalelser