Se traseen mellom Venjar og Langset

Den 8. april 2016 presenterte Jernbaneverket sine forslag til reguleringsplaner for dobbeltspor fra Venjar til Eidsvoll stasjon og fra Eidsvoll stasjon til Langset. Denne flyturen går tur-retur Venjar-Langset og visualiserer forslagene til reguleringsplaner, som er ute til offentlig ettersyn fram til 27. mai 2016.