Reguleringsplan Eidsvoll stasjon-Langset er vedtatt

Reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen, fra Eidsvoll stasjon til Langset, ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i møte den 18. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Dette er en stor og viktig milepæl for dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen. Nå er alle de tre reguleringsplanene fra Venjar til Sørli vedtatt av kommunestyrene i Eidsvoll og Stange, sier prosjektsjef Anne Braaten.

Den 8,5 kilometer lange strekningen fra Eidsvoll stasjon til Langset omfatter blant annet Norges nest lengste jernbanebru på 836 meter med en anslått byggetid på 40 måneder, og nødvendige tilpasninger på Eidsvoll stasjon.

Klagefrist for vedtaket
Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Akershus.

Eventuell klage må sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 25. november 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Sluttbehandling i Eidsvoll kommunestyre

Vedtak i Eidsvoll kommunestyre

Innkomne merknader og innspill