Plan- og dokumentarkiv

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kommunedelplan Eidsvoll-Hedmark grense (2010):

Planprogrammet
Kommunedelplanen i Eidsvoll kommune
Referanse- og plandokumenter

 

Reguleringsplan for Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset (2015-16):

Forslag til reguleringsplan, med endringer etter høring og offentlig ettersyn (2016)
Forslag til reguleringsplan for Eidsvoll stasjon-Langset (2016) 
Vedtatte planprogrammer for reguleringsplanen (2015)

Kart som viser planområdene for reguleringsplanen:
Venjar - Ålborgvegen
Ålborgvegen - Eidsvoll stasjon

Eidsvoll stasjon - Kråkvål
Kråkvål - Langset

 

Brosjyrer og nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

Venjar - Eidsvoll - Langset:
2018: Nyhetsbrev i april 

Eidsvoll - Kråkvål/Langset:
2014: Nyhetsbrev mai
2013: Nyhetsbrev februar

2012: Nyhetsbrev juni 
2011: Nyhetsbrev desember
2010: Nyhetsbrev mars

2009: Nyhetsbrev august
2009: Nyhetsbrev februar
2008: Nyhetsbrev oktober 

 

Eidsvoll-Hamar:
Brosjyre 2010