Informasjonsmøte om dobbeltspor fra Venjar til Langset

Rundt 50 berørte og interesserte tok turen til den gamle vegkroa på Langset torsdag kveld da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om nytt dobbeltspor fra Venjar til Langset.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjekteringsleder Jarle Tangen loset de frammøte gjennom 3D-versjonen av Jernbaneverkets forslag til reguleringsplaner for Venjar-Eidsvoll stasjon og Eidsvoll stasjon-Langset.
Planene er ute på offentlig ettersyn til 27. mai.

Flyturen i 3D ble etterfulgt av informasjon om hvilke konsekvenser planforslaget fører med seg for nærmiljøet og under anleggsperioden, særlig med tanke på støv, støy og trafikksikkerhet. Miljøoppfølgingsplanen og grunnerverv ble det også informert om.

Presentasjonen som ble vist på møtet finner du like under denne artikkelen.

Send inn merknader
Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 27. mai. Alle merknader må sendes Jernbaneverket skriftlig per post eller per mail:

postmottak@jbv.no eller Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR.

Både mail og brev må merkes tydelig med «Saksnummer 201505170 Planforslag Venjar – Eidsvoll stasjon» og «Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset».

Svar på merknader
Den videre saksgangen er at Jernbaneverket behandler hver enkelt merknad, og at disse svares ut når reguleringsplanene er behandlet og vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll. Svaret kommer i form av at reguleringsplanen sendes til de som har send inn merknad og dermed orienteres om vedtak og klageadgang.

Framdrift
Allerede til høsten vil noen forberedende arbeider gå i gang langs strekningen Venjar-Langset. Hovedarbeidene går i gang i 2018 og i 2023 åpner det nye dobbeltsporet for trafikk, med Norges nest lengste jernbanebru over Minnevika.