Her er innspillene til reguleringsplanen for Venjar-Eidsvoll

Jernbaneverket har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med merknader til behandling i Eidsvoll kommune. I høringsperioden kom det inn 20 merknader til strekningen fra Venjar til Eidsvoll.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forslaget til reguleringsplan for dobbeltspor på Gardermobanen fra Venjar til Eidsvoll var ute til offentlig ettersyn fra 6. april til 27. mai i år.

Jernbaneverket har mottatt 20 merknader fra myndigheter, offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner. Disse uttalelsene har nå blitt oppsummert og kommentert av Jernbaneverket.

Følgende dokumenter er sendt over til Eidsvoll kommune for sluttbehandling:

Den 6. september vil forslaget til reguleringsplan behandles av kommunestyret i Eidsvoll kommune.