Forberedende arbeider på Minnesund stasjon

Jernbaneverket med hjelp av entreprenør Anlegg Øst skal bygge en ny undergang (kulvert) under Dovrebanen ved Minnesund stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette er en del av de forberedende arbeidene som Jernbaneverket skal gjøre i 2016 og 2017 for å gjøre klar til byggingen av det nye dobbeltsporet, som går i gang i 2018. 

Anlegg Øst er i gang med å rigge seg til og vil fra nå av gå i gang med å forberede byggingen av kulverten. Anlegg Øst jobber i utgangspunktet etter følgende arbeidstidsordning utover høsten:

Mandag til onsdag 07.00 – 19.00 og torsdag 07.00 – 15.30. Ved behov kan det også jobbes på fredager og på andre tidspunkter.

Helgearbeider
De største og støyende arbeidene må gjøres mens Dovrebanen er stengt for ordinær togtrafikk. Ved anleggsarbeider i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Dovrebanen er det mest hensiktsmessig å gjøre slike arbeider i perioder med mindre trafikk. Nattarbeider gjennomføres kun når det foreligger tillatelse i forhold til gjeldende støyforskrifter, gitt av de berørte kommunene.

  • Lørdag 27.august klokken 07:00 til søndag 28. august klokken 18:30.
    Det jobbes døgnkontinuerlig med blant annet masseflytting for å gjøre plass til kulverten som skal på plass i løpet av bruddet 24. til 26. september.  Det kan forventes støy fra gravemaskiner og lastebiler.
  • Lørdag 24. september 04:15 til mandag 26. september klokken 04:00.
    Det jobbes døgnkontinuerlig og intensivt i hele bruddet med å grave plass til kulverten og montere den på plass. Det kan forventes støy fra gravemaskiner, kraner, pakkmaskin og lastebiler.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier dette, kan Jernbaneverket t tilby alternativ overnatting i forbindelse med arbeider knyttet til togfrie perioder. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd. I motsatt fall vil Jernbaneverket ikke dekke utgiftene til oppholdet. Henvendelser om alternativ overnatting kan rettes til Hilde Marie Braaten på 977 00 383 (hverdager kl. 09.00-15.00) eller e-post brahil@jbv.no. Forespørsler om alternativ overnatting ønskes senest torsdag 11:00 før arbeidene starter.
Jernbaneverket beklager ulempene som følger med disse arbeidene.

For spørsmål, ta kontakt med:

  • Byggeleder i Jernbaneverket, Steinar Hognestad: 953 01 366
  • Kontrollingeniør i Jernbaneverket, Kenneth Wong: 456 36 056