Informasjonsmøte om anleggstart Eidsvoll-Dokknes

Anleggsstart for Eidsvoll-Dokknes blir i slutten av mars, og Jernbaneverket inviterer naboer og interesserte til åpent informasjonsmøte kl 19 den 16. mars på Aas skole.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første persontog passerer undergangen som ble bygget til anleggsarbeidene i september 2009. Foto: Norfilm AS.- Alle er velkommen til informasjonsmøtet, sier prosjektleder Jan Ausland, og vi er forberedt på mange spørsmål. På møtet skal Jernbaneverket og våre samarbeidspartnere fortelle om anleggsarbeidene og hva vi skal gjøre for å ta vare på nærmiljøet i byggeperioden. Det blir også god anledning til å stille spørsmål.   

På den 3 km lange strekningen Eidsvoll-Dokknes skal jernbanefyllingen i Vorma utvides. Arbeidet med selve utfyllingen er beregnet til å vare ca ett år, før de jernbanetekniske arbeidene kan starte opp.  

- Frem mot 2012 skal vi etablere et forlenget kryssingsspor og vendespor nærmest Eidsvoll stasjon, opplyser Jan Ausland. Steinfyllingen legges i traseen for det fremtidige dobbeltsporet mellom Eidsvoll og Minnesund.

  Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 16. februar, og Jernbaneverket inngår kontrakt med en entreprenør i midten av mars. Anleggstrafikken skal gå fra E6 via riksvei 181 til Eidsvoll stasjon. Massene kommer fra Statens vegvesens anlegg på E6.  

 - Vi vet fra høringsperioden at flere har vært bekymret for trafikkavvikling og massetransport, sier Ausland. Nå skal vi først bygge en anleggsvei ved Eidsvoll stasjon, og en passeringslomme på Riksvei 181 for å lette trafikkavviklingen.  

- Massetransporten skal ta hensyn til rushtidstrafikken ved Eidsvoll stasjon, forteller Ausland. Det betyr at det blir stans i anleggstrafikken fra 7-8 om morgenen og fra 16-1730 om ettermiddagen.  Vi vil også vurdere å vaske veiene for å minske eventuelle støvplager som følge av anleggstrafikken. 

Aas skole vil få tilbud om egne trafikksikkerhetsopplegg til skolebarna, og det er en selvfølge at sjåførene vil passere skoleveien med all mulig forsiktighet.  

- Vi håper at alle som har spørsmål kommer på møtet, men hvis noen ikke har anledning til å komme er det fullt mulig å kontakte Jernbaneverket utenom møtene, sier Ausland. Vårt mål er at alle skal vite hva som foregår i eget nærmiljø.