Infomøte om reguleringsplan

I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Kråkvål, ble det onsdag 19. oktober avholdt informasjonsmøte på Minnesund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

50 personer tok turen til den gamle kroa på Minnesund denne høstkvelden, de fleste fra, eller naboer til, det berørte området, men også noen interesserte fra andre områder var tilstede. I tillegg til at møtet ble annonsert, ble invitasjon til møtet sendt ut personlig til alle i området. Potensielt berørte grunneiere fikk også et eget brev om dette i forkant av informasjonsmøtet.

Ny reguleringsplan
Det eksisterer flere reguleringsplaner i tilknytning til eller i området allerede, og møtet startet med en orientering rundt situasjonen i området og hva oppstarten av denne reguleringsplanen betyr.

I februar 2010 ble det vedtatt en reguleringsplan for Eidsvoll st – Dokknes, som tilrettelegger for deponering av masser for krysningsspor på Dovrebanen, og videre utbygging av dobbeltspor. Den nye reguleringsplanen for Eidsvoll – Kråkvål er en nødvendig oppdatering av denne. Den nye reguleringsplanen gir mer areal for anleggsgjennomføring og tilpasning til justering av linja. Videre kan man fylle ut mer stein, som gjør at man slipper mellomlagring og kjøp av stein til utbyggingen av dobbeltsporet. Reguleringsplanen gjør også tilpasninger til sporendringer på Eidsvoll stasjon.

Endringer på selve Eidsvoll st. ligger under regionale prosjekter, og er ikke en del av prosjektet dobbeltspor Eidsvoll-Hamar.

Planoppgaver og spørsmål
I en reguleringsplan er det mange faktorer som spiller inn. Anleggsadkomster, hensynet til Vorma, kryssing av evjene, hensynet til direkte berørte grunneiere, hensynet til naboer og avklaring av miljøtiltak var temaer som ble tatt opp i møtet. Etter presentasjonen ble det vist en 3D-modell av strekningen, før det ble åpnet for spørsmål fra salen. Det var mange engasjerte mennesker som hadde spørsmål på alt fra små detaljer til den store helheten, og flere i salen var også kritiske til hele eller deler av prosjektet.

Etter den generelle spørsmålsrunden var ferdig, kunne alle som ønsket det få snakke en til en med fagpersoner fra prosjektet. Mange benyttet seg av dette, og det var naturlig nok mange som ønsket å snakke med grunnerverv og hva som skjer ved innløsing av hele eller deler av en eiendom – og spesielt deres egen eiendom.

Veien videre
På møtet ble det presisert at påvirkningsmuligheten er størst nå, og at riktige opplysninger er viktige for å få til en god plan. Fristen for å komme med uttalelser til varsel om oppstarten er 30. oktober 2011.

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget skal skje i februar-mars 2012, og videre er planen at reguleringsplanen skal vedtas i juni 2012.

Berørte grunneiere blir i første omgang fulgt opp med et eget informasjonsmøte før jul.

 

Den gamle kroa på Minnesund var tett befolket under informasjonsmøtet om oppstart av reguleringsplan på Eidsvoll-Kråkvål.