Godkjente reguleringsplaner på rekordtid

Eidsvoll kommune brukte ikke mer enn ett år på godkjenningen av reguleringsplanene for Eidsvoll-Dokknes og Dorr bru.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Eidsvoll kommune har godkjent reguleringsplanene for Eidsvoll-Dokknes og Dorr bru. Men kommunen ønsker seg også en holdeplass på Langset. Foto: Fellesprosjektet E6-Dovrebanen/ ViaNova AS.– Det er veldig kort tid, sier Helge Voldsund, leder for offentlig planutredning på prosjektet dobbeltspor Eidsvoll-Hamar. Han er glad for at JBV snart kan sette i gang fyllingsarbeidet langs Vorma mellom Eidsvoll og Dokknes, der det først skal bygges kryssingsspor og etter hvert nytt dobbeltspor.

– Å utarbeide en reguleringsplan og få et kommunevedtak i løpet av rundt ett år er veldig kjapt. Vi ser fram til å komme i gang med arbeidet, sier Voldsund.

Underganger og viltkryssing
Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt. Vedtaket inkluderer imidlertid 3 tilleggsforslag Jernbaneverket må vurdere nærmere før de kan aksepteres.

Det første forslaget dreier seg om at grunneiere med strandrett også skal kunne bruke de to nye jernbaneunderganger som ble etablert for anleggstrafikk mellom Eidsvoll og Dokknes. – Vi ser ikke noe problem i det. Vi har diskutert dette i JBV og vil akseptere denne løsningen, sier Voldsund.

Forslag nummer to går ut på at det skal være mulighet for viltkryssing på strekningen der dobbeltsporet legges ut på fylling i Vorma. Kommunen ønsker at viltdyr skal kunne komme seg opp på land og gjennom jernbaneundergangene. – Dette er noe vi skal ta opp i Jernbaneverket. Vi må vurdere hvilke muligheter vi har til å kunne utføre slike tiltak, kommenterer Helge Voldsund.

Ønsker seg holdeplass på Langset
Det tredje forslaget har en betydelig høyere prislapp. Kommunen ønsker nemlig at holdeplassen på Langset blir inkludert og bygget som en del av prosjektet dobbeltspor Eidsvoll-Hamar. ”Det er svært uheldig dersom det kun legges til rette for en holdeplass på Langset uten at den blir bygget”, mener kommunestyret.

– Jernbaneverket skal derfor utarbeide en skisse av holdeplassen på Langset som vi kan lage et kostnadsoverslag på. Dette kan kommunestyre i Eidsvoll ta videre til et høyere politisk nivå, sier Voldsund.

I tillegg har kommunestyre i Eidsvoll bedt Rådmannen om å bevirke til framskynding i planleggingen av strekningen Dokknes-Minnesund.