Eidsvoll - Dokknes første del mot Hamar

Strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes ser ut til å bli der anleggsarbeidene starter for nytt dobbeltspor Eidsvoll - Hamar. Overskuddsmasser fra E-6 -anlegget i nærheten gir tilgang på masser og rask byggestart er derfor gunstig her.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det nye sporet skal bygges utenfor den eksisterende banen nordover fra Eidsvoll. (Foto: Jan Ausland)På lang sikt skal Jernbaneverket bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, men på kort sikt kan den tre km lange strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes altså stå aller først i køen. Årsaken til dette er at den kommende E6-utbyggingen mellom Dal og Minnesund gir et masseoverskudd som kan brukes til grunnarbeidene for jernbanen.


- I følge den godkjente kommunedelplanen fra 2007 skal dobbeltsporet legges ut på fylling i Vorma, sier prosjektleder Jan Ausland. For å anlegge fyllingen trenger Jernbaneverket store mengder sprengstein. Statens Vegvesen kan levere masser fra 2010, og derfor fremskyndes reguleringsprosessen for delstrekningen Eidsvoll-Dokknes. Kommunen er positiv til tiltaket.

I forslaget til Nasjonal Transportplan er ikke parsellen Eidsvoll-Minnesund prioritert før etter 2019. Tilbudet om massene fra Statens Vegvesen kan dermed føre til at grunnarbeidene for Eidsvoll-Dokknes nå kan utføres langt raskere enn planlagt. Det er for tidlig å si om det blir full dobbeltsporutbygging på de tre kilometerne. I stedet kan det bli aktuelt å forlenge krysningssporet i nordenden av Eidsvoll stasjon.

Samordningsgevinst

 - Byttehandelen av masser mellom etatene gir en økonomisk gevinst, sier Jan. Det er kostbart å frakte masser over lengre distanser, og det er også dyrt å kjøpe inn masser. Ved at Jernbaneverket kan benytte Vegvesenets masseoverskudd lokalt, vil staten spare både tid og penger.

Også miljøet vil tjene på saken. Massetransport gir utslipp fra trailerne, i tillegg til støv- og støyplager. Det er derfor viktig å minimere transportveien til massedeponier, og lokale løsninger bør foretrekkes for å skåne miljøet.