Anleggsarbeidene langs Vorma er i gang

Fredag 12. mars signerte JBV kontrakt med Brødr. Nordahl AS for grunnarbeider mellom Eidsvoll og Dokknes. Tre dager etter er maskinentreprenøren klar til å sette i gang hogst og uttrauing for bygging av en 200 meter anleggsvei nord for Eidsvoll stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lokalentreprenør Brødr. Nordahl AS har satt i gang anleggsarbeidene mellom Eidsvoll og Dokknes.-Vi er veldig fornøyd med at planen vår om å motta masser fra Statens Vegvesen våren 2010 er en realitet. Dette har vi fått til på relativt kort tid, og vi har fått drahjelp både fra Eidsvoll kommune og grunneierne i nærmiljøet, sier Jan Ausland, prosjektleder for dobbeltspor Eidsvoll-Hamar.

Hovedoppgaven til maskinentreprenøren fra Feiring blir å etablere stikkrenner i den nye jernbanefyllingen langs Vorma, der det først skal bygges kryssingsspor og etter hvert nytt dobbeltspor.

– For å sikre jernbanens stabilitet må entreprenøren ta vare på overvannet som kommer på innsiden av sporet. Vi opplever Brødr. Nordahl AS som kompetente og entusiastiske, sier prosjekteringsleder Magne Storrønning.

– Midt i vår felt
I tillegg skal entreprenøren Brødr. Nordahl AS bygge en passeringslomme på riksvei 181 for å lette trafikkavviklingen i forbindelse med transportering av fyllingsmasser. Statens Vegvesen regner meg å få rundt 200.000 kubikk med steinmasser fra E6-byggingen mellom Minnesund og Dal. Massene skal tippes i Vorma mellom Eidsvoll og Dokknes for den framtidige jernbaneutbyggingen.

Brødr. Nordahl AS er mer enn klar til å ta i mot massene.

– Klart vi er fornøyd med å få et så stor jobb midt i vårt nedslagsfelt. Vi kjenner området veldig godt og ser fram til å være ordentlig i gang når steinmassene kommer, sier Anders Nordahl daglig leder hos maskinentreprenøren.